Czas:
6 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za I półrocze 2011 r. oraz przedstawienie perspektyw
Spółki na kolejne okresy

Goście:
4 dziennikarzy, 7 analityków

Complex
uzdrawia przejęte spółki i stawia na nieruchomości


Holding
przemysłowy Complex zanotował w pierwszym półroczu br. 77,6 mln
zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy przed rokiem było to 61,3
mln zł, a w pierwszym półroczu 2009 r. – 52,5 mln zł. Pozytywna
tendencja jest zachowana również na poziomie zysku. Zysk brutto
wzrósł w I półroczu 2011 r. o XX proc. względem analogicznego
okresu 2010 r., do 24,8 mln zł. W I półroczu 2009 r. było to 17,6
mln zł. Inwestorów mocno powinna ucieszyć zyskowność na poziomie
EBITDA i netto. W I półroczu br. zysk EBITDA skoczył do 6,5 mln
zł, podczas gdy przed rokiem było to minus 5,9 mln zł. Grupa
Complex zarobiła na czysto w I półroczu ponad 1,9 mln zł, podczas
gdy przed rokiem – głównie ze względu na pożar siedziby (9 mln
zł) – było to 8,4 mln zł straty netto.


Nasze szerokie portfolio produkt ów trafia w potrzeby konsumentów,
a dbanie o marże przekłada się na rosnące zyski. Możemy również
pochwalić się skutecznymi restrukturyzacjami. Quinto wyszło na
plus w całym półroczu, a Celma przekroczyła już próg
rentowności w II kwartale –
powiedział
Michał
Nowacki
,
Prezes Zarządu Complex S.A.


W ostatnich tygodniach Grupa
Complex przejęła łódzki Jotes (rozpoczęła się
restrukturyzacja), który oprócz produkcji szlifierek, ma również
inne atuty. Chodzi o 21 tys. m kw. hal produkcyjnych oraz 4 tys. m
kw. powierzchni biurowej. Sam Jotes potrzebuje niewielką część
tej powierzchni, dzięki czemu Complex stworzy Jotes Business Park.
Grupa posiada poza tym więcej nieruchomości
Przejmowane spółki posiadają duże zasoby nieruchomości, dla
których mamy pomysły na zyskowne wykorzystanie. Pierwotnie
nieruchomości były zabezpieczeniem dla akwizycji, ale obecnie
sektor nieruchomości komercyjnych na wynajem staje się coraz
ważniejszy dla nas –
wyjaśnił
Michał Nowacki,
Prezes
Zarządu Complex S.A.Podkreśla,
że efektywność Grupy zwiększa uruchomienie centralnego aukcyjnego
portalu zakupowego oraz sklepów internetowych, które są uważane
za najlepsze w branży.


Czego
inwestorzy mogą spodziewać się w wynikach finansowych Grupy
Complex w przyszłych okresach?Operacyjnie, organicznie rozwijamy się bardzo dobrze. W wynikach III
kwartału spodziewamy się dodatkowo rozpoznać wartość godziwą
przejętych nieruchomości Jotesu, które nabyliśmy niezwykle
okazyjnie. Zamierzamy również sfinalizować sprzedaż działki po
naszej poprzedniej, spalonej siedzibie. Rozpoznamy na tej transakcji
około 1 mln zł zysku. Oczekujemy również na drugą część
odszkodowania od PZU, czyli kilka milionów złotych. Jeśli nie
otrzymamy tych pieniędzy, pójdziemy do sądu. Posiadamy bowiem
stosowne wyceny

zapowiedział Michał Nowacki, Prezes Zarządu Complex S.A.


Complex
nie przestaje też przejmować atrakcyjnych spółek, które
uzdrawia, a nieruchomości komercjalizuje.


Kolejną
akwizycję, tym razem spółki z branży motoryzacyjnej, zamierzamy
sfinalizować w I kwartale 2012 roku

poinformował

Prezes Nowacki.


Inwestorzy giełdowi nie
docenili jeszcze fundamentów Spółki. Sam Complex, prowadząc skup
akcji własnych, posiada duże ograniczenia zakupów akcji ze względu
na niską dotychczasową płynność akcji.


Tymczasem
same nieruchomości, jakie posiadamy, są warte grubo ponad 40 mln
zł. To wyraźnie więcej, niż kapitalizacja całej grupy na GPW. A
przecież rozwijamy się oraz posiadamy przecież jeszcze m.in.
należności, maszyny, znane marki, wykwalifikowanych pracowników i
generujemy zyski

podkreślił
Radosław Łodziato, Wiceprezes Zarządu Complex S.A.Szczegółowa
prezentacja z konferencji [link]


Raport
okresowy GK Complex za I półrocze 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Complex2.JPG