Data: 28 listopada 2023 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Fabrity Holding po III kw. 2023 roku oraz perspektyw kolejnych okresów

 

Fabrity pracuje na 25-30-proc. wzrost w całym roku, wkrótce nowa 3-letnia strategia rozwoju

 

Fabrity ma za sobą – zgodnie z wcześniej opublikowanymi szacunkami – kolejny bardzo dobry kwartał powtarzalnego biznesu, do którego wyników dołożyła się finalizacja przeglądu opcji strategicznych spółek marketingowych, oznaczająca ich sprzedaż inwestorowi branżowemu (więcej tutaj).

Celujemy we wzrost przychodów dla całego roku o 25-30%. Będzie to nieco powyżej planu – powiedział prezes Tomasz Buczyński, który w procesie sukcesji przejął od listopada stery grupy od Pawła Wujca, który z kolei wszedł do Rady Nadzorczej.

Inwestorów w naturalny sposób interesowało również, czy tak wysokie tempo wzrostu uda się osiągnąć również w przyszłym roku, szczególnie że sytuacja w branży nie należy do najlepszych.

W przyszłym roku zrobimy wszystko, żeby ten wzrost powtórzyć. Założyłbym, że każdy kolejny kwartał w przyszłym roku powinien być wzrostowy, lepszy niż poprzedni. Czy będą to takie mocne, dwucyfrowe wzrosty, jest bardzo trudno powiedzieć w tym momencie. Na dziś obstawiałbym, że możemy mieć bardziej widoczne przyspieszenie w IV kwartale przyszłego roku – wskazał CEO Tomasz Burczyński.

W przeciwieństwie do firm z branży software, które przeżywają obecnie problemy, my cierpliwie budowaliśmy jakościowy portfel dużych klientów i optymalizowaliśmy zarządzanie projektami. W rezultacie nawet obecnie rośniemy, zwiększamy biznes z klientami, nasi klienci są stabilni i pozyskujemy także nowych. Widzimy trend, że klienci więksi zamawiają coraz więcej i coraz bardziej skomplikowanych usług. Na tych klientach można budować wzrost rentowności, marżowość – dodał Prezes Burczyński.

Dla akcjonariuszy istotna jest również deklaracja zarządu co do dystrybucji dodatkowych środków w postaci dywidendy i skupu akcji własnych (około 15 mln zł).

To będą zagadnienia dla najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pracujemy nad sposobem, nad modelem dystrybucji środków, które uzyskaliśmy z transakcji sprzedaży w segmencie marketingowym – wskazał Artur Piątek, Wiceprezes Fabrity Holding.

Spółka przygotowuje założenia strategii na kolejne trzy lata, które będą ukierunkowane na rozwój grupy w jej docelowej strukturze i w docelowym profilu technologicznym. Fabrity planuje zaprezentować założenia nowej strategii w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku.

Spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding ma 50% udziałów (konsolidacja metodą praw własności), w III kw. 2023 r. rozpoczęła komercjalizację nowej, wczesnej wersji PerfectBota opartego w całości o wielkie modele językowe GPT w USA, Wlk. Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Na przełomie roku planowane jest uruchomienie rozwiniętej wersji produktu, aby przyspieszyć skalowanie na rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej, w tym w nagraniu wideo z konferencji.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. szacunkowych wyników finansowych

Raport okresowy Grupy Fabrity Holding