Czas:
7 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za III kwartał 2011 r. oraz przedstawienie perspektyw
Spółki i branży na kolejne okresy

Goście:
5

dziennikarzy,
21 analityków

Gant
Development generuje coraz wyższą wartość dla akcjonariuszy

Gant
Development, jeden z wiodących ogólnopolskich deweloperów
mieszkaniowych, wygenerował w III kwartale br. na poziomie
skonsolidowanym 12,8 mln zł zysku operacyjnego i ponad 6,7 mln zł
zysku netto przy 78,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To
zdecydowany przełom względem sytuacji sprzed roku. W III kwartale
2010 r. Grupa Gant Development zanotowała bowiem 19,1 mln zł
przychodów oraz 1,1 mln zł zysku operacyjnego i 5 mln zł straty
netto. W trakcie pierwszych 9 miesięcy 2011 r. Grupa Gant
Development zarobiła na czysto 23,8 mln zł przy 38,8 mln zł zysku
operacyjnego i 198,9 mln zł przychodów. W analogicznym okresie
minionego roku było to 20,4 mln zł zysku netto, 35 mln zł zysku
operacyjnego i 106,4 mln zł przychodów.


Przy dużej konkurencji na rynku udaje nam się utrzymywać czołowe
pozycje sprzedażowe we wszystkich największych miastach Polski, w
których jesteśmy obecni. Zaufanie klientów, na które pracujemy od
lat, procentuje i przynosi realne efekty. Nie bez znaczenia jest
również atrakcyjność naszych projektów. Dzięki temu jesteśmy
silni nie tylko w rodzimym Wrocławiu, ale również w Poznaniu czy
Warszawie. Rozpoczynamy nowe projekty, aby utrzymać wiodącą
pozycję –
powiedział
zebranym

Andrzej
Szornak
,
Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/2.JPG

Gant
Development rozpoznał od początku roku w wynikach finansowych
blisko 600 mieszkań. Plany na cały rok mówią o 890 lokalach.
Sprzedaż mieszkań w systemie 10/90 i lokali użytkowych wyniosła
po trzech kwartałach 636 sztuk.


Przekroczenie
progu tysiąca mieszkań sprzedanych to może być dla nas kwestia
przyszłego roku. W 2012 roku nasz potencjał sprzedaży szacujemy na
1100 lokali. Jednocześnie spodziewamy się wyraźnego wzrostu
raportowanych rentowności prowadzonych projektów deweloperskich.
Pod względem marży gotówkowej już teraz jest to w wielu wypadkach
poziom zdecydowanie wyższy niż wynika to z zapisów księgowych.
Grunty kupowaliśmy bowiem bez wypływu gotówki ze spółki, za
własne akcje, które emitowaliśmy po cenach wielokrotnie wyższych
niż obecny ich kurs

powiedział
Andrzej
Szornak
,
Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/3.JPG

Podkreślił
on, że sytuacja płynnościowa spółki jest bardzo dobra (nadwyżka
wpływów nad wypływami gotówki do końca 2012 r. przy zamrożeniu
nowych inwestycji wyniosłaby blisko 100 mln zł), a segment mieszkań
popularnych, przystępnych cenowo dla nabywców (podstawowa
działalność Gant Development) jest co do zasady w bardzo dużym
stopniu niewrażliwy na zawirowania rynkowe. Dlatego scenariusz
dynamicznego rozwoju Grupy w kolejnych okresach pozostaje bazowy.


Warto
jednak również pamiętać,

że
w
Grupie mamy również część komercyjną oraz mieszkania na
wynajem. To również zwiększa naszą atrakcyjność inwestycyjną.
Samo Centrum Handlowe Marino, które jest obecnie praktycznie w
całości wynajęte, generuje ponad 12 mln zł przychodów rocznie, a
jego wartość można szacować na 150-200 mln zł
.
W
dwucyfrowym tempie rosną tam obroty najemców i liczba
odwiedzających ich sklepy klientów

– dodał Wiceprezes
Andrzej
Szornak.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/4.JPG

Obecne
notowania akcji Gant Development na GPW pokazują daleko idące
niedowartościowanie akcji względem ich wartości, na przykład
konserwatywnej księgowej (aktywa netto, już po odjęciu zadłużenia
i zobowiązań). Kurs wynosi obecnie około 7,9 zł, podczas gdy
wartość aktywów netto na akcję wynosiła na koniec III kwartału
33,35 zł (422 proc. kursu z GPW).

Szczegółowa
prezentacja z konferencji

[link]

Raport
okresowy Gant Development

za
III kwartał 2011 r.

[link]