Data: 11 czerwca 2024 roku

Tematyka: Omówienie wyników finansowych Grupy Fabrity Holding za Q1 2024 oraz strategii na lata 2024-2026

 

Grupa Fabrity Holding z nową trzyletnią strategią chce przyspieszyć pomnażanie wartości dla akcjonariuszy

 

Rada Nadzorcza Fabrity Holding przyjęła przygotowaną przez Zarząd strategię na lata 2024-2026, dzięki czemu już podczas kwartalnej konferencji wynikowej przedstawiciele Spółki mogli zaprezentować cele na najbliższe lata. W obszarze finansowym to wzrost przychodów w tempie 12-20% CAGR przy realizacji rentowności na poziomie EBIT 10-12,5%. Bazą jest rok 2023, w którym Grupa Fabrity Holding, już bez sprzedanego segmentu marketingowego, zanotowała 68,7 mln zł przychodów przy 9,3% rentowności operacyjnej. Implikuje to 97-119 mln zł oczekiwanych przychodów w roku 2026 (40-73% powyżej roku 2023) i 9,6-14,8 mln zł zysku operacyjnego (51-132% powyżej roku 2023).

Tempo wzrostu będzie na pewno zależało od powodzenia projektów akwizycyjnych, które mają wspierać rozwój organiczny. Doświadczenia, które zdobyliśmy dotychczas, pozwalają nam zdefiniować referencyjny model transakcji. Jesteśmy zainteresowani nabyciem pakietu większościowego ze środków własnych. Jesteśmy zainteresowani zbudowaniem określonego modelu earn-out na 2-3 lata, który zabezpieczyłby interes obecnych inwestorów grupy. W trzecim kroku myślimy o tym, że w momencie, gdyby tego rodzaju partner był mocno zintegrowany, to po 3-4 latach zmieniłby markę na Fabrity, mogłoby dojść do kompletnej integracji i wymiany udziałów w postaci najlepiej emisji akcji holdingu– powiedział CEO Fabrity Holding Tomasz Burczyński.

Fabrity nie chce być inwestorem typowo finansowym, nawet w dużych firmach z branży IT, dlatego też nie jest zainteresowana udziałami mniejszościowymi.

Naszym celem jest bycie zaangażowanym inwestorem, który wpływa również na przyspieszenie biznesów, w które inwestujemy. Dzięki inwestycjom poszukujemy potencjalnych kompetencji dziedzinowych, branżowych związanych z technologią. Drugim punktem jest obecność na rynku, na którym możemy zaistnieć dzięki inwestycji z partnerem. Stąd również poszukiwania, które prowadzimy poza Polską. Trzecim punktem jest przyciąganie wyjątkowo zdolnej kadry zarządzającej – powiedział Prezes Burczyński.

Interesują nas większościowe udziały w spółkach z Polski oraz spoza naszego kraju, czego konsekwencją będzie konsolidacja wyników metodą pełną. Transakcją referencyjną jest dla nas zakup Panda Group z pierwszego kwartału bieżącego roku. Warunkiem koniecznym przejęć są klarowne korzyści, które osiągną obie strony, przekonanie co do uzyskiwanych synergii oraz wysoki poziom integracji po transakcji – wskazał Artur Piątek, Wiceprezes Fabrity Holding.

Spółka zamierza wykorzystywać dotychczasowe przewagi konkurencyjne, wzmacniać je i budować kolejne w ślad za rozszerzaniem składu grupy kapitałowej.

Geograficznie pozostajemy skoncentrowani na rynkach DACH, na Polsce i Europie Zachodniej, widzimy też potencjał do zaistnienia w Wlk. Brytanii i USA. Wzrost biznesu widzimy strategicznie przede wszystkim za granicą. Bez zmian pozostaje nastawienie na największe firmy, organizacje i te najbardziej innowacyjne – powiedział Rafał Graboś, Wiceprezes Fabrity Holding.

W perspektywie roku 2026 zatrudnienie w Grupie Fabrity może wzrosnąć z obecnych około 300 osób do 450-500 osób. Spółka zamierza jednocześnie utrzymać dotychczasową politykę dywidendową (do 50% skonsolidowanego zysku netto dystrybuowanego do akcjonariuszy, o ile nie wystąpią istotne potrzeby inwestycyjne lub inne ważne powody).

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej, w tym w prezentacjach z konferencji oraz w nagraniu wideo.

Linki:

Prezentacja wyników Q1 2024

Prezentacja strategii 2024-2026

Informacja prasowa nt. strategii

Informacja prasowa nt. wyników Q1 2024

Raport okresowy Q1 2024

Raport bieżący nt. strategii