Data: 1 grudnia 2022 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy K2 po Q3 2022 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Grupa K2 rozważy sprzedaż spółek marketingowych, strategię rozwoju przedstawi po zamknięciu przeglądu opcji strategicznych

 

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 ma za sobą bardzo udane trzy kwartały, w których do głównych wydarzeń należała transakcja sprzedaży spółki chmurowej Oktawave oraz pozyskanie dwóch funduszy VC do startupu PerfectBot. Wyniki były rekordowe (więcej tutaj).

Operacyjnie trzeci kwartał był w naszym odczuciu umiarkowanie udany. Cieszy nas wzrost przychodów operacyjnych, jakie generuje segment software – spółka Fabrity, natomiast zauważalny był wzrost presji kosztowej – wskazał Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

W przypadku Fabrity realizujemy umowy długoterminowe, przez co mamy inercję stawek, które z opóźnieniem odzwierciedlają wzrost kosztów po naszej stronie. Dodatkowo w trzecim kwartale sezon urlopowy był w tym roku jednak dużo bardziej intensywny niż w zeszłym roku, zarówno po stronie klientów, jak i w naszym zespole. Widzimy obecnie spadek presji na wzrost wynagrodzeń, rekrutacje są też łatwiejsze, co jest o tyle ważne, że zależy nam, aby mieć na pokładzie najlepszych inżynierów – podkreślił Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu spółki Fabrity i Członek Zarządu K2 Holding S.A.

Omawiając perspektywy Fabrity podkreślił, że spółka nie ma odejść klientów, rozszerza z nimi współpracę i pozyskuje nowych, działając na dużych kontraktach i na stabilnym rynku B2B. Kontynuuje także rozwój autorskiej platformy low-codowej, która już się sama finansuje przychodami. Fabrity zamierza również od nowego roku uruchomić buro w Białymstoku, co wpisuje się w strategię tworzenia nowych oddziałów blisko rynku pracy, blisko ośrodków akademickich.

Stawiamy na biura butikowe, nie generujące dużo kosztów, a zdecydowanie wzmacniające też wizerunek lokalnie – wskazał Prezes Burczyński.

Segment marketingowy omówił Wiceprezes Michał Paschalis-Jakubowicz, który z sukcesem przygotował wcześniej Oktawave do transakcji M&A, a obecnie finalizuje podobny proces wobec spółek K2 Create i K2 Precise.

– Spółki marketingowe są dochodowe, mają silną pozycję, są zrestrukturyzowane, zoptymalizowane i dodatkowo znają się na nowych technologiach. Zwiększamy komponent cyfrowy, komponent martech, uruchomiliśmy metawersum – powiedział Wiceprezes Paschalis-Jakubowicz.

W ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych spółki marketingowe mogą zostać sprzedane.

– Nie jest to jednak jeszcze przesądzone. Jednocześnie jednak nie mogę z oczywistych względów powiedzieć, z kim rozmawiamy i o czym w tym zakresie – wskazał Michał Paschalis-Jakubowicz.

Publicznie znana jest za to sytuacja w projekcie PerfectBot.

– Pozyskanie we wrześniu dwóch funduszy VC do PerfectBota jest uwiarygodnieniem działań, jakie do tej pory prowadziliśmy. Mamy satysfakcję, że z idei, potem projektu kastomowego dla jednego klienta projekt został przełożony na powtarzalny, skalowalny model biznesowy. Co więcej, pozyskaliśmy zewnętrznych inwestorów w czasie, kiedy na rynku powiało chłodem, a nawet największe fundusze VC mówiły o wstrzymaniu finansowania – powiedział Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

PerfectBot był jednak od początku prowadzony od oszczędnie, konsekwentnie, bez nieprzemyślanych ataków na rynek. Burn rate jest niski, choć etap wzrostowy. Środki z rundy wystarczą na co najmniej kilkanaście miesięcy, a dla tak małego zespołu ważne jest to, że w końcu może skupić się na biznesie. ARR cały czas rośnie – spodziewamy się do końca roku 1,5 mln zł, czyli +50% rdr. Uruchamiamy cztery nowe kategorie – elektronika, sport, książki i uroda, a w przyszłym roku PerfectBot ruszy z działaniami w USA. Jesteśmy dobrej myśli co do dalszego wzrostu – dodał Prezes Wujec.

Wskazał także, że dla segmentu marketingowego większe znaczenie mają decyzje i sytuacja kilkunastu kluczowych klientów niż sytuacja np. na szerokim rynku reklamy.

Sytuacja wokół nas mogłaby być lepsza, ale pomimo tego czwarty kwartał zapowiada się lepiej niż rok temu na poziomie całej grupy i we wszystkich biznesach. Spodziewamy się, że cały rok zakończymy z rekordowymi przychodami i dynamiką wzrostu, do której aspirowaliśmy – rzędu 20 proc. EBIT może być nieco niższy niż w 2021 roku, ale oczywiście za sprawą sprzedaży Oktawave zysk netto i zysk brutto będą rekordowe – powiedział Paweł Wujec.

Publikację strategii rozwoju Grupy K2 na kolejne lata odłożono jednak na przyszły rok.

Planowaliśmy pierwotnie dokonać tego w końcówce tego roku, ale najpierw musimy zakończyć trwający od sierpnia przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego. A proces ten będzie jeszcze trwał z pewnością w pierwszym kwartale przyszłego roku – wskazał Prezes K2 Holding.

Potwierdził również, że K2 Holding jest spółką dywidendową i akcjonariusze mogą spodziewać się ze strony zarządu propozycji wypłaty z zysku również za rok 2022.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy