Data: 27 kwietnia 2023 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy K2 po roku 2022

 

Grupa K2 skupi się na biznesie technologicznym, spółki marketingowe zreklasyfikowane jako aktywa do zbycia

 

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 z sukcesem rozwija wszystkie obszary biznesowe, co nie wyklucza tego, że w jej opisie może pozostać tylko pierwszy człon hasłowego opisu. W ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych segmentu marketingowego Zarząd K2 Holding zdecydował bowiem o sklasyfikowaniu w raporcie rocznym spółek K2 Create i K2 Precise jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

– Rozwijamy te biznesy, są one rentowne i zdrowe. Zakładamy jednak, że mogą mieć większy potencjał poza naszą grupą, a jednocześnie biznes czysto technologiczny jest wyżej wyceniany przez inwestorów. Fabrity jest większe, rośnie szybciej i jest bardziej przewidywalne. Potencjalna transakcja nie tylko dałaby nam kolejną dodatkową gotówkę, ale również uprościłaby percepcję grupy, pokazałaby czytelny fokus strategiczny. Chcielibyśmy do końca roku mieć jasność co do możliwości transakcyjnych. Otoczenie mogłoby być bardziej sprzyjające, ale na szczęście nie musimy zmierzać do transakcji za wszelką cenę – podkreślił Paweł Wujec, CEO K2 Holding.

Fabrity – software house Grupy K2 – zwiększył przychody operacyjne o 34,5% w zeszłym roku i zamierza kontynuować szybkie tempo wzrostu. Co ważne, rentownego wzrostu.

Naszym celem na rok 2023 jest utrzymanie tempa wzrostu skali działania i wzrost generowanych marż. Te z zeszłego roku były pod presją kosztową, ale mimo to jesteśmy z nich zadowoleni. Rozwijamy główną działalność, pozyskujemy kolejnych dużych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Rozwijamy kompetencje w zakresie low-code, w tym własną platformę FastApp, a także np. kompetencje w zakresie wykorzystania blockchain. Szukamy też komplementarnych spółek usługowych IT do potencjalnych przejęć – powiedział Tomasz Burczyński, CEO Fabrity i Wiceprezes K2 Holding.

Oprócz dojrzałych biznesów Grupa K2 rozwija również obecnie PerfectBota, mającego charakter startupu. Zamknięta runda finansowania od zewnętrznych funduszy zapewniła środki na ekspansję geograficzną i rozwój produktu – czatbota nowej generacji.

W I kw. 2023 roku nastąpiła rewolucja, jeśli chodzi o AI i rozwiązania konwersacyjne. To rodzi wielkie szanse, jak i zagrożenia dla PerfectBota. Nie wiemy, w jakim kierunku rozwinie się rynek i technologia czatbotów. Zatrzymaliśmy procesy sprzedażowe w USA i zamierzamy wejść na ten rynek za pół roku już z nową odsłoną produktu, ciekawszą. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani, to bardzo fascynujące zadanie intelektualne. Naszą ambicją nie jest wzrost linearny, ale ekstrapotencjalny PerfectBota – wskazał Paweł Wujec.

Grupa K2 ma za sobą bardzo udany rok (więcej tutaj). W rezultacie w zeszłym roku wypłaciła akcjonariuszom rekordowe 8,4 zł na akcję (dywidenda za rok 2021 i zaliczka za rok 2022).

W najbliższych tygodniach przedstawimy naszą rekomendację co do całkowitej wielkości dywidendy. Zgodnie z prezentowanymi liczbami i polityką dywidendową inwestorzy mogliby spodziewać się jeszcze około 3,2 zł dywidendy na akcję. Oczywiście decyzję podejmą akcjonariusze podczas WZ – wskazał Prezes Wujec.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy Grupy K2