Najbliższe wydarzenia

Grupa TIM mocnym akcentem rozpoczęła rok, celuje jeszcze wyżej

maj 20, 2021

Data: 20 maja 2021 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy TIM po Q1 2021

 

Grupa TIM mocnym akcentem rozpoczęła rok, celuje jeszcze wyżej

 

Grupa TIM zanotowała w pierwszym kwartale br. rekordowe rezultaty, które są kontynuacją długoterminowego trendu wzrostowego. Wiodącą rolę w tym sukcesie ma TIM, oferujący szeroki asortyment techniczny.

– Dynamicznie rośnie liczba użytkowników naszego e-sklepu, pozyskujemy nowych użytkowników i ich lojalizujemy, a co więcej – po okresie stabilizacji rośnie również średnia wartość zamówienia. Spadł nam współczynnik konwersji, ale jest to po prostu efektem coraz większego ruchu na stronie, coraz lepszego SEO – mamy dwa razy większą liczbę wyświetleń w Google i 40% więcej kliknięć rok do roku. Pracujemy nad przełożeniem tego na zakupy, ale wciąż utrzymujemy współczynnik konwersji powyżej 4% przy standardzie w e-commerce na poziomie 2-3% – wskazał Piotr Nosal, Członek Zarządu ds. Handlowych w TIM S.A.

– Nieco mniejszy niż obserwowany wcześniej udział sprzedaży online (68%) wynika z jednej strony z dynamiki cen części asortymentu i przesyłania zapytań ofertowych zamiast dokonania zakupu online, a z drugiej strony to kwestia miksu sprzedażowego z większą rolą kabli i przewodów. Wyróżniamy się dostępnością także tego asortymentu. To zresztą również, wraz z ożywieniem w marcu rynku fotowoltaiki – przyczyna wyższej dynamiki wzrostu sprzedaży produktów oznaczonych u nas jako czerwone, z mniejszą marżą, niż produktów o wyższych marżach. Nawet jednak na „czerwonym” asortymencie bardzo dobrze zarabiamy, co pokazują całościowe wyniki finansowe – podkreślił Piotr Nosal.

Rzeczywiście, przychody jednostkowe TIM-u wzrosły o 21% rdr, do 258,4 mln zł, EBITDA o 110%, do 16,2 mln zł, a zysk netto – o 164%, do 11,9 mln zł.

 – Na nasze rezultaty miał wpływ wzrost skali działalności, ale też wyższa procentowa marża brutto. I to nie tylko wyższa rok do roku, mając na względzie ostrożne szacowanie bonusów rocznych przed rokiem, ale również wyższa w porównaniu do całego roku 2020. Koszty operacyjne rosną wolniej niż biznes, widać efekt dźwigni operacyjnej. W analizie przepływów pieniężnych chciałbym zwrócić uwagę na wzrost kapitału obrotowego, który wynikał wprost z wykorzystania okazji rynkowych i szybszych płatności dla dostawców w zamian za bonusy – wskazał Piotr Tokarczuk, Członek Zarządu ds. Finansowych w TIM S.A.

– Patrząc na grupę kapitałową, w której obecnie po sprzedaży z końcem zeszłego roku spółki Rotopino znajdują się dwie spółki – TIM i logistyczne 3LP, widzimy porównywalny rok do roku wzrost przychodów na poziomie 24%. Grupa rośnie więc nawet jeszcze szybciej niż sam TIM. 3LP zanotowało wzrost sprzedaży do klientów zewnętrznych o 86% i zdecydowanie nie był to efekt niskiej bazy. Wypracowaliśmy w minionym kwartale jako grupa wzrost wyniku operacyjnego o 160%, do 19 mln zł, czyli poziomu pierwszego półrocza zeszłego roku (trzy spółki w grupie). Warto zwrócić uwagę na spadek kosztów leasingowych o 1,2 mln zł kwartalnie dzięki przedterminowej spłacie części tych zobowiązań. Mamy bardzo wysoką efektywność, bardzo dobre wskaźniki i saldo ponad 20 mln zł wolnych środków pieniężnych – dodał Piotr Tokarczuk.

Wskazał również, że w porównaniach kwartał do kwartału należy wziąć pod uwagę one-off w postaci sprzedaży spółki Rotopino – wpływ 35 mln zł oraz zaksięgowanie zysku na tej transakcji w wysokości 6,5 mln zł na poziomie jednostkowym i 6,7 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

W ostatnim czasie, już po publikacji raportu okresowego za rok 2020, ukazały się dwa raporty analityczne o TIM-ie.

– Miały optymistyczny wydźwięk, ale dzisiaj – po wynikach za pierwszy kwartał – są bardzo konserwatywne. Dobrym kierunkiem, taką jaskółką, jest wskazanie w jednym z raportów na cenę 52 zł za akcję – powiedział Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM S.A.

Po publikacji raportu za pierwszy kwartał 2021 roku kurs akcji na sesji 21 maja wzrósł do 33,7 zł. Długoterminowy trend wzrostowy rozpoczął się pod koniec 2018 roku, po zawirowaniach związanych ze zmianą modelu biznesowego i oparciu się w dużej części na e-commerce. W 2020 roku kurs przebił 10 zł, a w marcu br. przekroczył próg 20 zł. TIM udanie łączy cechy spółki wzrostowej z cechami spółki dywidendowej – polityka dywidendowa jest jasno określona, a z zysku roku 2020 do akcjonariuszy ma łącznie trafić 2,2 zł na akcję (1,2 zł zaliczki wypłaconej na koniec grudnia i potencjalnie 1,0 zł w lipcu br.).  Finalną uchwałę o podziale zysku roku 2020 Walne Zgromadzenie podejmie 15 czerwca br.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

TIM-1Q2020

Informacja prasowa nt. wyników Grupy TIM w Q1 2021

Raport okresowy Grupy TIM za Q1 2021

Zapis wideokonferencji