Najbliższe wydarzenia

K2 Internet

gru 16, 2020

Data: 16 grudnia 2020 roku

Temat: Omówienie nowej strategii Grupy K2 do roku 2023

 

Celem Grupy K2 rokroczny wzrost przychodów operacyjnych o 20% przy marży EBITDA 15-20%

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała właśnie średnioterminową strategię rozwoju do roku 2023. Planuje rozwijać się organicznie oraz poprzez komplementarne przejęcia.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/K2/16.12.2020_K2_3.jpg– Przez całe swoje istnienie Grupa K2 była dobrym inkubatorem pomysłów, innowacji. W ten sposób powstawały kolejne obszary działalności, w ten sposób jesteśmy w obecnym punkcie, w którym jesteśmy tak silni technologicznie – wskazał Artur Piątek, wiceprezes Grupy K2.

Obecnie Grupa K2 to ponad 350 ekspertów, obsługujących z czterech lokalizacji biurowych ponad 200 klientów, wśród których około 10% to największe firmy i kluczowi klienci. Już jedna czwarta przychodów pochodzi z eksportu, a dzięki dywersyfikacji Grupa K2 notuje historycznie rekordowe zyski.

– Nasza misja „Dla lepszego, cyfrowe świata” nie zmieniła się, ale przez pandemię zmieniło się otoczenie. Wszystko dzieje się szybko, ale zmiany nie są proste. Aby zbudować przewagę na tych zmianach, zbudować cyfrowe produkty i cyfrowy biznes, przedsiębiorcy potrzebują partnera z kompetencjami i doświadczeniem. Potrzebują takiego partnera jak Grupa K2 – powiedział Paweł Wujec, prezes Grupy K2.

Wśród założeń strategii warto zauważyć pięć kierunków strategicznych: bycie partnerem dla firm w cyfrowej transformacji, rozwój segmentu software, rozwój segmentu cloud, rozwój segmentu marketingu precyzyjnego, kontentowego oraz kreacji, a także skalowanie projektu K2Bots.ai.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/K2/16.12.2020_K2_2.jpg– W rezultacie oczekujemy, że przełoży się to docelowo w perspektywie omawianej strategii na CAGR przychodów operacyjnych na poziomie
20% oraz wzrost rentowności EBITDA do 15-20%. W związku z tym, że jesteśmy grupą biznesów usługowych B2B, to nasza EBITDA ma wysokie przełożenie na wolne przepływy gotówkowe z racji niskich wydatków inwestycyjnych. Dlatego też możemy i chcemy być spółką dywidendową. Za rok 2020 proponujemy 1 zł dywidendy na akcję
– powiedział Prezes Wujec.

 

Wskazał również, że Grupa K2 jest beneficjentem wielu pozytywnych, trwałych i globalnych trendów technologicznych, jak transformacja cyfrowa, model IaaS, chmura obliczeniowa, BPM czy outsourcing IT. Jednocześnie to właśnie Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla podmiotów europejskich do zlecania usług technologicznych, a dzięki rozwojowi e-commerce i martech rośnie znaczenie technologii w marketingu i sprzedaży.

– Transformację cyfrową można przypisać do Fabrity, K2 Precise i K2 Digital Products z naszej Grupy. Z kolei do ogromnie rosnącego obszaru Saas należy K2Bots.ai. Cloud computing to Oktawave, data driven marketing to K2 Precise, a digital communication to Agencja K2 – wskazał Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes Grupy K2.

Omówił on perspektywy strategii Grupy K2 (segmenty, grupa, M[&]A), a także bardziej szczegółowe plany wobec poszczególnych segmentów.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/K2/16.12.2020_K2_4.jpg– Nasze obecne sześć biznesów konsolidujemy w trzech segmentach. Segment software odpowiadał w ostatnich czterech raportowanych kwartałach za 40% przychodów i oczekujemy tutaj corocznego wzrostu skali działania o co najmniej 20%. Rozważamy też akwizycje, szczególnie na rynkach
zagranicznych. Naszą ambicją wobec segmentu cloud jest wzrost o co najmniej 15% rocznie, przy czym rozwijamy tu usługi doradcze, które są źródłem przychodów per se, ale również przekładają się na źródło przycja w przypadku segmentu marketingowego – o więcej niż 10%. W każdym segmencie wzmacniamy jego mocne strony i inwestujemy w rozwój
– podkreślił wiceprezes Paschalis-Jakubowicz.

Wskazał również na K2Bots.ai – czatbota drugiej generacji, który obecnie bardzo dobrze odnajduje się również w językach obcych i zwiększa swoją sprawność, ucząc się na rosnącej skali konwersacji obecnych klientów (IKEA, LPP). Z racji początkowej fazy rozwoju i modelu SaaS to ten biznes ma największy potencjał wzrostu.

– Ogólnie w Grupie do tej pory nasze przewagi były wykorzystywane częściowo. Teraz chcemy wykorzystywać je już w pełni, realizować synergie i osiągać nasze ambicje wzrostowe – podsumował wiceprezes Paschalis-Jakubowicz.

Synergie grupowe wraz z silną komunikacją grupy pozwalają na wspólne działania z zakresu pozyskiwania nowych kontraktów, co wspierają silne finanse, ułatwiające również aktywność na polu M[&]A. To wszystko przekłada się
również na możliwości cross-sellingu.

– Nasze cele osiągamy dzięki ludziom, to ludzie są naszą siłą. Robimy wiele, aby K2 było atrakcyjnym miejscem pracy, przyciągającym talenty – podkreślił prezes Wujec.

Opowiedział też o podejściu Grupy K2 do możliwych akwizycji.

– Będziemy szukać możliwości akwizycyjnych w ramach naszej strategii. Nie będziemy zajmować się OZE czy grami. Mówimy o biznesach komplementarnych do naszych biznesów, jak np. uzupełnianie kompetencji martech czy pozyskanie nowych rynków zbytu. Myślimy również o opcji pozyskania finansowania dla biznesów produktowych grupy, gdy tempo ich skalowania będzie na tego wymagało – powiedział Prezes Paweł Wujec.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji – link

Informacja prasowa – link

Raport bieżący nt. strategii – link