Data: 17 listopada 2021 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Mercator Medical po Q3 2021 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Mercator Medical wyjaśnia wyniki i sytuację rynkową oraz rysuje perspektywy kolejnych kwartałów

 

Mercator Medical opublikował raport za trzeci kwartał 2021 roku, w którym wykazał lepsze zyski niż we wcześniejszych wstępnych, szacunkowych danych. Niemniej, rezultaty za miniony kwartał były wyraźnie poniżej rezultatu sprzed roku. Zysk netto Grupy za okres lipiec-wrzesień br. miał wartość 39,5 mln zł, a EBITDA 58 mln zł przy prawie 362 mln zł przychodów. W okresie trzech kwartałów br. skonsolidowany zysk netto miał wartość 440 mln zł, wynik EBITDA 478 mln zł, a przychody wzrosły rok do roku o 23%, do ponad 1,4 mld zł.

Przyczyną zarówno odpisów w pierwszym półroczu, jak również słabszych wyników minionego kwartału są spadające ceny rękawic jednorazowych. Spadki rozpoczęły się w marcu, a krzywa tego trendu zwiększyła swoje negatywne nachylenie przez lipiec. Ceny dość mocno stopniały więc latem. Najmocniej odczuł to segment dystrybucyjny – wskazał Michał Romański, Dyrektor Finansowy w Mercator Medical S.A.

O ile rentowność EBITDA segmentu produkcyjnego nie utrzymuje się już na poziomie ponad 70%, to wciąż jest to ponadstandardowo wysoka wartość 55%. Z kolei segment dystrybucyjny notuje straty.

To efekt przesunięcia czasowego możliwości sprzedaży w Europie wobec zakupu w Azji, co trwa około trzech miesięcy. Obecnie sprzedawane w dystrybucji rękawice były kupowane po wyższych cenach – powiedział Michał Romański.

– Standardowo segment dystrybucyjny powinien notować wyższe marże, bo to mniejsze dostawy do rozdrobnionych dostawców, a fabryka dostarcza duże ilości do resellerów. Tymczasem w roku 2021 mamy odwrotną sytuację. To pokazuje, że konkurencja na rynku jest relatywnie duża, a w segmencie produkcyjnym ogólny trend rynkowy łagodzą na pewno w części umowy długoterminowe, ale one oczywiście wygasają. Tak wysoka rentowność jak obecnie jest nie do obronienia w dłuższym czasie na produkcji. Z kolei jednak w dystrybucji sytuacja powinna wrócić do normy w ślad za wyhamowaniem spadków. Symptomy tego widzimy w listopadzie. Ufamy, że być może już w pierwszym kwartale przyszłego roku segment dystrybucyjny może okazać się rentowny – dodał szef finansów Mercatora.

O ile w segmencie produkcyjnym marże generowane przez Grupę Mercator Medical są wciąż ponadstandardowo wysokie, o tyle nie oznacza to, że rentowność całego biznesu rękawiczkowego musi spaść do poziomu sprzed pandemii.

– Jesteśmy wciąż dwa razy wyżej z marżami niż w punkcie wyjścia przed pandemią, wciąż widzimy środowisko spadających cen, choć obecnie już o mniejszym natężeniu niż latem. Niekoniecznie jednak rentowności powrócą do stanu sprzed koronawirusa, bo nabyliśmy nowe kompetencje i nowa trzecia fabryka będzie zdecydowanie efektywniejsza. Dochodzą do tego kwestie rynkowe i długoterminowy rozwój popytu przy jednak oczywistym wzroście podaży – powiedział Michał Romański.

Omawiając wpływ cen i wolumenów na kształtowanie się wyników poszczególnych segmentów, wskazał również na przesunięcie pewnej części sprzedaży segmentu produkcyjnego z trzeciego na czwarty kwartał – efekt prowadzenia certyfikacji fabryki na potrzeby rozpoczynania dostaw klienta Mercatora do sieci handlowej Walmart w USA. Patrząc na geograficzną dekompozycję przychodów, przedstawiciel Spółki podkreślił sukces ekspansji organicznej segmentu dystrybucyjnego w Europie Zachodniej oraz ogólne dobre zdywersyfikowanie geograficzne Grupy.

Podczas konferencji uczestnicy obejrzeli krótki film wideo o tajlandzkiej fabryce nr 3 Grupy Mercator Medical, której budowa jest właśnie finalizowana.

Pierwszą linię produkcyjną uruchomimy w grudniu, a pełne zdolności produkcyjne uzyskamy do połowy przyszłego roku, czyli zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obok nowego zakładu produkcyjnego powstanie farma fotowoltaiczna, inwestujemy również w możliwie efektywne powtórne wykorzystywanie wody. Prowadzimy biznes także z poszanowaniem pracowników, zapewniając im należyte warunki bytowe. Wiele firm z branży ma problemy na tym polu i boryka się na przykład z zakazami sprzedaży do USA. My konkurujemy bardziej jakością i zrównoważonym rozwojem niż jedynie ceną – wskazał Michał Romański.

Grupa Mercator Medical posiada około pół miliarda złotych płynnych środków, natomiast nie poczyniła jeszcze w ostatnim czasie istotnych inwestycji poza budową fabryki rękawic.

Obecna sytuacja rynkowa nie daje łatwych okazji do skonwertowania tych pieniędzy na ciekawe projekty – ocenił przedstawiciel Mercatora.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Raport okresowy Grupy Mercator Medical za Q3 2021

Informacja prasowa nt. szacunkowych wyników Q3