Czas: 25 maja 2012 r.

Miejsce: Warszawa

Goście: 2 dziennikarzy, 6
analityków

Temat: Omówienie wyników finansowych za I kwartał 2012 r. oraz przedstawienie
perspektyw Spółki na kolejne okresy

Pierwszy kwartał pozytywnym zaskoczeniem

Sonel, producent najwyższej klasy
mierników elektrycznych, zanotował w pierwszym kwartale 2012 r. 12,1 mln zł
przychodów, 1,7 mln zł zysku operacyjnego i 1,5 mln zł zysku netto. Sprzedaż
wzrosła więc rok do roku o 39 proc., zysk operacyjny – o 105 proc., a zysk
netto – o ponad 87 proc. Rentowność sprzedaży brutto mierników przekracza 40
proc., a montaż usługowy (marża 10-20 proc.) zapewnia wykorzystanie zdolności
produkcyjnych i pokrycie dużej części kosztów stałych [więcej w raporcie i prezentacji].

Rezultaty I kwartału okazały się lepsze, niż oczekiwał zarząd. Choć cały
czas dynamicznie się rozwijamy, to tak wysokiej dynamiki wyników nie
zaprezentujemy w kolejnych kwartałach. W minionym kwartale miała bowiem miejsce
realizacja pozyskanego w zeszłym roku kontraktu wartego około 1 mln zł. Tymczasem
drugi kwartał obarcza długi weekend majowy, Boże Ciało, Euro2012 i Olimpiada w
Londynie. Dobrze, że główny sezon
sprzedaży w naszej branży przypada na IV kwartał. Realnie chcielibyśmy mieć
około 20 proc. wzrostu wszystkich poziomów wyników w całym bieżącym roku –
powiedział
zebranym Krzysztof Wieczorkowski, Prezes Zarządu Sonel SA.

– Motorem wzrostu będzie eksport, który obecnie stanowi ponad 30 proc. naszych przychodów. Po
niedawnych targach w Hanowerze, Szanghaju i Bombaju widzimy bardzo duże
zainteresowanie naszymi wyrobami

dodał Prezes Wieczorkowski.

Zaznaczył przy okazji, że jednym
z najbardziej atrakcyjnych rynków do rozwoju sprzedaży są Indie. Sonel nie
wyklucza, że wraz z trwającym wzrostem sprzedaży na tamtejszym rynku, w
przyszłości Spółka utworzy tam własną spółkę dystrybucyjną. Obecnie na
wszystkich rynkach eksportowych sprzedaż odbywa się poprzez dystrybutorów.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Sonel 25.05 2.JPG

Wynik EBITDA Sonela przekroczył w
pierwszym kwartale 6,2 mln zł, czyli 57 proc. powyżej rezultatu sprzed roku.
Ogólnie spółka generuje więc rokrocznie zdecydowanie więcej gotówki niż można
by sądzić po pobieżnym spojrzeniu na jej rachunek zysków i strat. Jak mocno
księgowa amortyzacja majątku będzie obciążała księgowe wyniki niższego poziomu
w przyszłości?

Jesteśmy w trakcie intensywnego procesu inwestycyjnego, wspieranego
funduszami unijnymi. Z naszych analiz wynika, że szczyt amortyzacji (6,6 mln
zł) przypadnie na przyszły rok. W tym roku spodziewamy się zaksięgować 5,6 mln
– wyjaśnił Prezes Wieczorkowski.

Tak ułożyliśmy biznes, że inwestycje finansujemy w ramach wykazywanej
amortyzacji. Dlatego godzimy dynamiczny rozwój z wypłatą wysokiej dywidendy,
blisko 100 proc. zysku netto. Portfolio produktów mamy już bardzo silne

dodał szef Sonela.

Zarząd rekomenduje Walnemu
Zgromadzeniu wypłatę 0,4 zł na akcję dywidendy z zysku osiągniętego w 2011 r.
(6,1 mln zł). Przy obecnie obserwowanym kursie stopa dywidendy wynosi około 7,5
proc. Wartość dywidendy na akcję systematycznie rośnie w ślad za rosnącymi
zyskami Sonela. Ten trend, według Spółki, ma utrzymać się również w kolejnych
latach.

Prezes Krzysztof Wieczorkowski
poinformował również, że Spółka nie odczuwa w tym roku trudności w dostępności
komponentów ani ich jakości. Dlatego może pozwolić sobie na odzyskiwanie
gotówki poprzez obniżanie poziomu zapasów.

Poziom materiałów powinien spaść o około 2,5 mln zł. Natomiast nie
zmniejszymy, a wręcz nieco zwiększymy stan wyrobów gotowych. Natychmiastowa
dostępność naszych produktów to element strategii i ważna przewaga
konkurencyjna. Łączna rotacja spadnie z obecnych 88 do 60 dni

zapowiedział Krzysztof Wieczorkowski.

Dodał, że Sonel nie widzi żadnych
problemów z należnościami. Przeterminowane należności powyżej 30 dni są bliskie
zeru, a liczone już od pierwszego dnia po terminie zapłaty na koniec marca
stanowiły jedynie 10,9 proc. całkowitych należności.

Raport okresowy Sonel
SA za 1Q2012 [link]

Prezentacja z
konferencji [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Sonel 25.05 3.JPG