Czas: 20 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za 2011 rok oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy
Goście: 12 analityków, 8 dziennikarzy

TIM przygotowany na spowolnienie, które jest szansą na szeroką ekspansję

Wzrost sprzedaży, dbałość o płynność, rozwój działalności B2C i dalsze przejęcia podmiotów niezwiązanych z budownictwem to główne cele spółki na najbliższe kwartały.

Krajowy lider w dystrybucji materiałów elektrotechnicznych zanotował w 2011 roku bardzo dobre wyniki finansowe i – zgodnie zogłoszoną w 2010 roku polityką dywidendową – planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję z zysku 2011 roku [WIĘCEJ]. Spółka widzi symptomy nadciągającego spowolnienia i wie, jak je przekuć w biznesową szansę.

– Spadek sprzedaży i generalnie wyników w IV kwartale względem III kwartału miał w naszej historii miejsce w 2001 i w 2008 roku. W 2011 roku zobaczyliśmy taką samą sytuację. Spoglądam też na dane makroekonomiczne i zamrożenie inwestycji prywatnych. Pełną jasność powinniśmy mieć w najbliższych miesiącach, ale realnie zakładam spowolnienie w gospodarce. Przy naszej solidnej pracy spodziewam się wzrostu przychodów o 0-10 proc. w TIM SA. W całej Grupie będzie to wyższa dynamika – powiedział zebranym Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA.

Mając cenne doświadczenia z poprzednich okresów dekoniunktury, TIM posiada obecnie bardzo dobre systemy dbałości o spływ należności i płynność finansową, o weryfikację kontrahentów. Spowolnienie gospodarcze intensyfikuje również rozwój branży e-commerce, czyli spółki zależnej TIM-u – Rotopino (można liczyć na przynajmniej 20-30 proc. wzrostu rdr; już teraz 14 proc. sprzedaży to eksport). To nie wszystko.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/TIM 20.3 3.JPG

– Przeprowadzamy w spółce proces optymalizacji sprzedawanego asortymentu, aby osiągać lepsze wyniki finansowe. Proces zmian w zachowaniu zespołu łatwiej przeprowadzić, gdy na zewnatrz organizacji nie dzieje się zbyt dobrze. Dlatego widzę szansę na dojście do celu 6,5 proc. marży EBITDA [obecnie 5,3 proc.] w najbliższych 4-8 kwartałach. Obecne wskaźniki TIM-u nie satysfakcjonują mnie. Moi ludzie mają przed sobą postawione jasne cele na wielu polach – zaznaczył Krzysztof Folta.

– W bardziej wymagających czasach zamierzamy również na atrakcyjnych warunkach przejąć wartościowe firmy dystrybucyjne z sektora technicznego, nowych technologii, ale bez ekspozycji na rynek budowlany – dodał Prezes Folta.

TIM nie posiada obecnie praktycznie zadłużenia, a jego fundusz dywidendowy ma obecnie wartość 85,6 mln zł (76,7 mln zł po wypłacie dywidendy za 2011 rok). Jednocześnie spółka, według szacunków Prezesa, posiada 100-150 mln zł zdolności kredytowej. Potencjalne cele akwizycyjne mogą więc działać w polskich warunkach na znaczną skalę.
Jak wyglądają trendy w poszczególnych pozycjach wynikowych spółki oraz wartości klienta, jego lojalności i liczebności? Jak wygląda analiza wskaźnikowa TIM-u? Jak spółka wypada na tle konkurencji krajowej i globalnej (Rexel)? Jak zakończył się program motywacyjny? Jak wygląda TIM w internecie i jaką akcję promocyjną obecnie prowadzi? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w prezentacji wyświetlonej podczas konferencji (link poniżej).

Prezentacja z konferencji [link]
Raport okresowy Grupy TIM SA za 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Tim 20.3 1.JPG