Data: 17 sierpnia 2022 roku

Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Alumetal po H1 2022 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Alumetal celuje w przekroczenie 3 mld zł przychodów w 2022 roku

 

Grupa Alumetal ma za sobą rekordowy kwartał i rekordowe półrocze. Spółka konsekwentnie zwiększa wolumeny sprzedaży, udziały rynkowe i co najważniejsze – dokonuje tego przy wysokich marżach. Pomimo wysokiej bazy porównawczej sprzed roku, w raportowanych sześciu miesiącach 2022 roku skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o jedną trzecią i przekroczył 157 mln zł [więcej tutaj].

– Patrząc naszą sprzedaż w pierwszym półroczu, na kontraktację trzeciego kwartału i sygnały od naszych klientów co do czwartego kwartału, możemy powiedzieć, że liczymy, iż w 2022 roku pierwszy raz w historii przekroczymy próg 3 mld zł przychodów. O ile jeszcze przed miesiącem mieliśmy obawy o drugie półrocze, o tyle obecnie zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzymy na kolejne miesiące i kwartały, a branża automotive liczy nawet na powrót wzrostowych tendencji w produkcji pojazdów, co tym bardziej byłoby dla nas korzystne – wskazała Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Uczestników spotkania mocno interesował mechanizm, dzięki któremu Grupa Alumetal ma się tak dobrze w sytuacji, gdy produkcja samochodów w Europie spadła w dwucyfrowym tempie, a wielu konkurentów z branży stopów aluminiowych przeżywa ciężkie chwile.

Alumetal różni się, często nawet drastycznie, od konkurencji tym, że jest zdywersyfikowany wielopłaszczyznowo. Nie jesteśmy uzależnieni zarówno od pojedynczych klientów (kilkuset), jak również dostawców surowców złomowych (kilkuset). Jesteśmy solidnym partnerem, który realizuje sumiennie umowy, płaci na czas. Mamy również zdywersyfikowane portfolio produktów, obejmujące wszystkie rodzaje stopów odlewniczych oraz stopy wstępne, w tym zaawansowany technologicznie produkt premium – drut aluminium-tytan-bor. We wszystkich aspektach handlowych mamy bardzo mocną pozycję, wyróżniającą się na rynku – podkreśliła Prezes Drzyżdżyk.

– Dodatkowo mamy dywersyfikację w postaci czterech lokalizacji zakładów w dwóch krajach, a wszystkie zakłady zostały zbudowane lub zmodernizowane w ostatnich 10 lat. Nikt inny w Europie nie ma tak nowoczesnego parku maszynowego, czego rezultatem jest nie tylko efektywność wolumenowa, ale też efektywność kosztowa produkcji. Ważna jest też nasza wszechstronność. Fokusujemy się nie tylko na sektor automotive, który nawet po zwiększeniu sprzedaży do innych sektorów stanowi wciąż 80% naszej sprzedaży, ale przyglądamy się również nowym aplikacjom – dodała Prezes Alumetalu.

CFO Przemysław Grzybek zauważył dodatkowo, że wysoka płynność finansowa i niskie zadłużenie, a przez to siła finansowa Grupy Alumetal jest również jej wyróżnikiem rynkowym i pozwala na osiąganie tak spektakularnych rezultatów. Zwrócił także uwagę na to, że Alumetal jest preferowanym partnerem dla dostawców złomu, gdyż potrafi zagospodarować bardzo różne rodzaje tego surowca.

Alumetal zmienił w ostatnich latach miks energetyczny, przechylając szalę w stronę gazu. To z kolei rodzi pytania o koszty nośników energii i ich dostępności w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nawet obecnie korzystanie z energii elektrycznej w naszej branży jest dużo droższe niż z gazu. Jednocześnie koszt gazu i energii elektrycznej nie przekracza 4% w strukturze naszych kosztów. Jeśli chodzi o przewidywaną dostępność nośników energii, to Polska wypada bardzo dobrze na tle innych krajów, a mamy tu trzy zakłady. Z czwartym na Węgrzech również czujemy się komfortowo. Co więcej, jesteśmy z branży recyklingu, która jest preferowana. Jednocześnie zakupy gazu na przyszły rok mamy w dużej części już zakontraktowane po atrakcyjnych cenach – powiedział Przemysław Grzybek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Alumetal S.A.

Wskazał również na osiągnięcie szczytu przez kapitał obrotowy Grupy Alumetal, który obecnie już może być redukowany.

– Wzrost wolumenów sprzedaży, ale przede wszystkim mocny wzrost cen, wymusiły wzrost kapitału pracującego. Jesteśmy po dwóch latach mocnych wzrostów cen aluminium, które obecnie wyraźnie już spadły. Mając na względzie przesunięcie czasowe notowań metalu wobec naszych pozycji bilansowych, wynikowych i płynnościowych, od trzeciego kwartału można spodziewać się sukcesywnego uwalniania gotówki z kapitału obrotowego, co całościowo od trzeciego kwartału szacuję na rząd wielkości około 100 mln zł – zaznaczył CFO Grzybek.

– W kwietniu dobraliśmy ostatnie 60 mln zł kredytów, a w lipcu wypłaciliśmy 106 mln zł dywidendy już bez zwiększania zadłużenia, gdyż procesy uwalniania gotówki z kapitału obrotowego już się rozpoczęły. Dodatkowo od czwartego kwartału zamierzamy już wykorzystywać aktywo podatkowe, jakie budujemy dzięki inwestycji w Nowej Soli. Wykorzystanie ulgi CIT będzie możliwe bowiem dopiero po oddaniu do eksploatacji zasadniczej części inwestycji – dodał szef finansów Grupy Alumetal.

Grupa Alumetal prowadzi obecnie trzy projekty inwestycyjne. Pierwszy to wspomniany wydział automatycznego przygotowania surowców złomowych w Nowej Soli, gdzie zakończone są już prace budowlane i montażowe, rozpoczynane są też rozruchy urządzeń, a pierwsza produkcja planowana jest jeszcze na bieżący rok. Trwa również rozbudowa mocy wytwórczych stopów wstępnych w Gorzycach, gdzie kluczowe maszyny i urządzenia zostały już zamówione, a cała inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku. W nowy etap wkroczył projekt badawczy, dotyczący przetwarzania odpadów poprodukcyjnych, jakie powstają w procesie produkcyjnym aluminiowych stopów odlewniczych.

– Projekt ten, współfinansowany przez NCBiR, przeniósł się już z laboratorium do mini instalacji przemysłowej, która ma potwierdzić lub zaprzeczyć założeniom potwierdzonym w laboratorium. Wyników możemy spodziewać się do końca roku i wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej o dalszych krokach związanych z tym projektem – powiedziała Prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy