Data: 12 maja 2023 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Alumetal po Q1 2023

 

Alumetal spodziewa się schłodzenia koniunktury, zamiar przejęcia kontroli nad spółką wyrażają Norsk Hydro i Elemental

 

Grupa Alumetal ma za sobą kolejny kwartał solidnych wyników, choć nie tak rekordowych jak w roku 2022. Przy wolumenie sprzedaży niższym o 5% rdr (62,7 tys. ton) skonsolidowany wynik EBITDA zniżył się o 19%, do 55,6 mln zł (EBITDA na tonę 887 zł, -14% rdr), co przełożyło się na spadek znormalizowanego zysku netto o 26%, do 38,7 mln zł.

Pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego odnotowaliśmy relatywnie dobry wolumen sprzedaży stopów. Szczególnie mam tu na myśli trudniejszą sytuację w przemyśle budowlanym i AGD. W minionym kwartale nastąpiła spodziewana korekta marż rynkowych, ale EBITDA jednostkowa na tonę wciąż pozostaje na zadowalającym poziomie – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk, CEO Grupy Alumetal.

Obserwowaliśmy pozytywne dynamiki w rejestracjach pojazdów samochodowych w UE i Wlk. Brytanii, natomiast w innych segmentach sentyment wyraźnie osłabł. Widać to również w II kwartale. Obserwujemy już też pierwsze negatywne sygnały ze strony odbiorców przemysłu motoryzacyjnego w II kwartale. Należy spodziewać się odzwierciedlenia tej sytuacji słabnącego popyt w naszych wolumenach sprzedaży – dodała.

Podtrzymała jednocześnie sygnalizowane już wcześniej odczucie, że rekordowe wyniki 2022 roku są nie do powtórzenia w tym roku, a presja na marże skłania Alumetal do tego, aby adekwatnie dostosowywać wolumeny sprzedaży, generując najlepszy możliwy wynik finansowy.

Kiedy rozmawiam z naszymi odbiorcami z segmentu budowlanego, to pierwsze oczekiwanie poprawy w tym segmencie widać w drugiej połowie przyszłego roku. Wydaje się, że konsument czeka na obniżkę stóp procentowych, żeby można było poważnie rozważać procesy inwestycyjne. W przemyśle motoryzacyjnym motorem zmian może być inna polityka cenowa sprzedaży nowych samochodów. To jest narzędzie, które producenci mają w rękach, żeby popyt zastymulować i odwrócić tendencje, które zaczynamy obserwować – wskazała Prezes Drzyżdżyk.

Z rekordowego zysku roku 2022 Alumetal wypłacił już zaliczkę na poczet dywidendy, a 27 lipca wypłaci jeszcze 10,52 zł na akcję (łącznie 164,5 mln zł).

Przedstawiciele Alumetalu nie komentują potencjalnych zmian w akcjonariacie – 100% akcji spółki zamierza nabyć Norsk Hydro, mając już wszelkie zgody korporacyjne i zgodę koncentracyjną Komisji Europejskiej. O zgodę UOKiK wystąpił z kolei Elemental, zamierzając przejąć do 49,9% walorów.

Zapowiedziane wezwanie norweskiej Grupy Hydro ma trwać w czerwcu i być rozliczone na początku lipca br., zapowiedziana cena to 78,69 zł za akcję (łącznie 1,23 mld zł). Norsk Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu spółki, posiadającymi łącznie około 39 proc. akcji.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy