Data: 11 maja 2022 roku

Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Compremum w pierwszych miesiącach 2022 roku oraz perspektyw na przyszłość

 

Compremum w grze o miliardowe rynki

 

Grupa Compremum zanotowała w roku 2021 rekordowe przychody, które pierwszy raz w historii przebiły pułap 200 mln zł. Solidne były również wyniki – m.in. 26 mln zł zysku netto. Co jednak najważniejsze, Grupa zwielokrotniła swój potencjał wzrostu w kolejnych okresach, szczególnie w kontekście rozpoczęcia działań biznesowych w sferze modernizacji taboru kolejowego oraz projektów OZE i europejskiej fabryki ogniw oraz magazynów energii [więcej tutaj].

– To bardzo duże, wielomiliardowe rynki w Polsce. Z niezależnych od nas przyczyn możliwości wykorzystania ich potencjału nie zmieniły się, ale nieco przesunęły się w czasie. My jednak nie próżnujemy i zdobywamy kolejne kamienie milowe. A tam, gdzie można, wychodzimy również za granicę – wskazał Łukasz Fojt, CEO Grupy Compremum.

O energetyce odnawialnej i inwestycjach Grupy Compremum z tym związanych szeroko opowiedział Andrzej Laskowski, prezes zależnej spółki Faradise. O ile kwestie związane z powstaniem w Polsce fabryki ogniw i magazynów energii z singapurskim partnerem technologicznym (inwestycja wart nawet 250 mln zł) idą zgodnie z harmonogramem, a Compremum nawiązało ostatnio w tym zakresie współpracę z austriackimi przedsiębiorcami, o tyle np. opóźniają się przetargi w kolejnictwie w PKP IC z powodu zawieszenia wypłaty środków unijnych z KPO.

Dlatego też szerzej wyszliśmy z ofert, w tym do Szwajcarii. To również duży rynek, który w przeciwieństwie do naszego działa płynnie. Złożyliśmy właśnie ofertę na ponad 60 mln euro. Ofertujemy również np. w Kolejach Dolnośląskich – wskazał Paweł Piotrowski, Wiceprezes Compremum S.A.

Można powiedzieć, że czas trudny, wojna w Ukrainie, ale po deszczu wyjdzie słońce, a Polska ma szanse być na Ukrainie i odbudowywać ten kraj – dodał Prezes Fojt.

Uczestników spotkania interesowały również kwestie finansowe, w tym wrażliwość wyników Grupy Compremum na wzrost WIBOR-u.

Około 20 proc. oprocentowanych zobowiązań mamy na stopie stałej, więc wzrosty stóp procentowych, jakie widzimy, oznaczają wzrost kosztów finansowych o 2-3 mln zł rocznie – powiedział Wiceprezes Michał Ulatowski.

Podkreślił jednocześnie, że wyniki roku 2020 i 2021 nie są wprost porównywalne, chociażby przez pryzmat segmentu deweloperskiego. Dodatkowo, wzrost kosztów rodzajowych nie może być odczytywany wprost, gdyż pokazuje wzrost skali produkcji – niesprzedane usługi w ramach projektu GSM-R.

Z kolei warto również zauważyć, że wreszcie na plus wyszedł segment stolarki. Nasza fabryka w Słonawach radzi sobie bardzo dobrze, a dużym czynnikiem sukcesu jest rosnący eksport, w tym na rynek amerykański – wskazał Wiceprezes Ulatowski.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji i materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy Grupy Compremum