Data: 4 czerwca 2024 roku

Tematyka: Omówienie wyników Grupy AB za Q1 2024 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Grupa AB potrafi zwiększać udziały na niesprzyjającym rynku, zwiększyła zysk netto dzięki ograniczeniu kosztów finansowych

 

Wzrost kursu akcji na wyraźnie spadkowej sesji giełdowej jasno wskazuje na pozytywny odbiór wyników pierwszego kwartału 2024 roku Grupy AB przez inwestorów.

Mamy za sobą bardzo dobry kwartał. Potrafiliśmy zwiększać udziały podczas spowolnienia rynku i posuchy w przetargach. Optymistycznie patrzymy na kolejne okresy, a makroekonomia i trendy technologiczne nam sprzyjają – wskazał Grzegorz Ochędzan, CFO Grupy AB.

Porównywalność wyników rok do roku zaburzyła w ostatnich dwóch kwartałach niestandardowa dynamika osłabienia korony czeskiej wobec złotego, co miało wpływ na wartości prezentowane w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Jednocześnie jednak niezmiennie w biznesie operacyjnym stosujemy pełne zabezpieczenie zmian kursów walutowych. Są one po prostu dla nas neutralne, realizujemy zamierzone marże – podkreślił Wiceprezes Ochędzan.

Pytany o wzrost marż wskazał na ewolucję miksu produktowego zarówno pod względem vendorów, jak również asortymentu z większą wartością dodaną. Z kolei zysk netto pozytywnie odczuł mocną redukcję zadłużenia i kosztów finansowych.

Spółce sprzyjają prognozy makroekonomiczne, programy typu KPO, ogólny trend cyfryzacji, wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa czy np. zbliżający się koniec wsparcia Windows 10 bądź wprowadzenie standardu WiFi 7.

Pozytywny wpływ na efektywność operacyjną centrum dystrybucyjnego w Magnicach ma mieć uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 850 kWhp, które powinno nastąpić już w najbliższym czasie. Już jednak teraz wskaźnik SG&A Grupy AB znajduje się na najniższym poziomie w branży, wskazując na największą efektywność wśród podmiotów porównywalnych.

Grupa AB wskazuje na aktywność na polu M&A, ale z jednoczesną rozwagą w działaniu. Uczestników spotkania interesował również uchwalony skup akcji własnych do 100 mln zł – w tym obszarze spółka dopiero zakończyła okres zamknięty i finalizuje właśnie umowę z domem maklerskim, który ma pośredniczyć w nabywaniu akcji własnych.

Nie została jeszcze podjęta żadna decyzja, ale oczywiście podniesienie ceny maksymalnej skupu akcji wymagałoby podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie – wskazał CFO Grzegorz Ochędzan.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. wyników

Raport okresowy