Data: 23 czerwca 2022 roku

Tematyka: Omówienie transakcji sprzedaży spółki zależnej Oktawave przez K2 Holding S.A.

 

Grupa K2 po sprzedaży Oktawave: duża dywidenda i przyspieszenie rozwoju

 

Giełdowy holding technologiczno-marketingowy sfinalizował sprzedaż zależnej spółki chmurowej Oktawave za cenę 33,7 mln zł (więcej tutaj), co przełożyło się finalnie na 31,7 mln zł wpływów gotówkowych związanych z tą transakcją i ponad 26 mln zł szacowanej gotówki netto, już po zapłaceniu szacunkowego podatku czy po odjęciu kosztów transakcyjnych.

– Nasz kurs oczywiście wzrósł, ale nawet obecnie przy cenie 31,5 zł za akcję i kapitalizacji na poziomie 73 mln zł połowę z tego stanowi posiadana przez nas gotówka – wskazał Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding.

Zarząd, w którego składzie pracuje, zarekomendował właśnie Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 8,4 zł dywidendy na akcję, co oznacza łącznie 19,5 mln zł bezpośredniej wypłaty do akcjonariuszy K2 Holding S.A.

– Spodziewamy się, że wypłata dywidendy może nastąpić już na przełomie sierpnia i września. Część gotówki zostawiamy na rozwój. Uprościła się struktura grupy, biznesy są rentowne, dochodowe,  i  nie widzimy ryzyka, żeby nawet przy pogorszeniu makro otoczenia miało się to zmienić. PerfectBot dynamicznie się rozwija. Dzięki transakcji sprzedaży Oktawave możemy również przyspieszyć rozwój – powiedział Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding.

Wyjście Oktawave z Grupy K2 zrodziło wśród uczestników spotkania pytania o zmianę wyników skonsolidowanych od lipca br.

– Oczywiście brak Oktawave w grupie kapitałowej zmniejszy skalę przychodów, ale pozostanie neutralne dla zysku operacyjnego. Ze względu na amortyzację infrastruktury można spodziewać się relatywnego spadku EBITDA, natomiast trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do innych biznesów Grupy, EBITDA generowana przez Oktawave była przeznaczana w dużej mierze na inwestycje odtworzeniowe. Spółka ta ogólnie nie generowała realnej gotówki dla grupy. Myślę, że to istotny fakt w państwa analizach – powiedział Wiceprezes Piątek.

Konferencja ucięła wszelkie spekulacje na temat Wiceprezesa K2 Michała Paschalisa-Jakubowicza, który jednocześnie był Prezesem Oktawave i „mózgiem” przygotowania oraz przeprowadzenia transakcji. Pozostaje on w K2 (opuszcza Oktawave), pracując nad kolejnymi projektami, generującymi wartość dla akcjonariuszy K2. Uczestnicy spotkania pytali więc, czy w najbliższym czasie mogą mieć miejsce kolejne transakcje wyjścia z inwestycji.

– Nie prowadzimy obecnie innych rozmów oprócz pozyskania współinwestora do PerfectBota, ale „never say never”. Mamy różne zapytania – odpowiedział Prezes Paweł Wujec.

Dużo zapytań dotyczyło również sprzedanej spółki Oktawave.

Dla nas istotne było jednak, aby znaleźć partnera, który uzyska dużo efektów synergii nie tylko z obszaru usług wdrożeniowych, inżynieryjnych, ale również z obszaru IaaS, z platformy chmurowej Oktawave. Chodzi nie tylko o optymalizację kosztów infrastruktury, ale również o możliwości up-sellingu czy cross-sellingu i rozwoju produktu. Osiągnęliśmy założone cele – o wykreowaniu fajnej wartości może mówić zarówno strona sprzedająca, jak i kupująca, a zaawansowany i zaangażowany zespół świetnych specjalistów z Oktawave otrzymał bardzo ciekawe możliwości rozwoju – podkreślił Wiceprezes Michał Paschalis-Jakubowicz.

Wskazał również na bardzo pozytywny feedback od kupującego na temat bardzo dobrego przygotowania spółki do procesu zmiany właścicielskiej oraz samego przeprowadzenia transakcji.

– To sprawiło nam dużo satysfakcji, gdyż przecież Netia w ostatnich latach dokonała niejednego przejęcia i widzi różnice. Pokazuje to też jednocześnie, że jesteśmy w stanie jako holding takie transakcje w sprawny sposób przeprowadzić oraz dobrze przygotować aktywo do sprzedaży – powiedział Wiceprezes Paschalis-Jakubowicz.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. transakcji sprzedaży Oktawave

Raport bieżący nt. rekomendacji dywidendy

Raport bieżący nt. transakcji sprzedaży Oktawave