Data: 1 grudnia 2021 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Pozbud po Q3 2021 oraz perspektyw kolejnych okresów

 

Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki

 

Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 141 mln zł przychodów (+8% rdr), co pozwoliło na wypracowanie zysku netto wyższego rok do roku o 21%, biorąc pod uwagę porównywalne rezultaty, oczyszczone z efektów zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Obecnie największym segmentem operacyjnym jest budownictwo, czyli realizacja kontraktu konsorcjalnego GSM-R dla PKP PLK, którego wartość po stronie Pozbudu przekracza 720 mln zł, a zafakturowane zostało dotychczas około 380 mln zł. Co ważne, spodziewamy się udrożnienia wpływów gotówkowych z tego projektu, czemu sprzyja również końcówka roku. Sam kontrakt z racji przeciągających się formalności napotkał na inne inwestycje na tych samych odcinkach linii kolejowych, co utrudniało bądź nawet uniemożliwiało formalne zakończenie poszczególnych fragmentów i ich fakturowanie. Widzimy zrozumienie dla sytuacji po stronie inwestora i prawdopodobnie podpiszemy stosowny aneks – wskazał Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A.

Budownictwo specjalistyczne, również dzięki referencjom z kontraktu GSM-R, ma spory potencjał w kolejnych latach dla Grupy Pozbud, natomiast na pewno jeszcze większych szans biznesowych Zarząd upatruje w obszarze modernizacji wagonów kolejowych oraz w sektorze OZE, w którym Grupa dewelopuje elektrownie OZE oraz pozyskała globalnego partnera technologicznego do biznesu związanego z magazynami energii (singapurski Durapower).

W przyszłym tygodniu spodziewam się już pisemnego potwierdzenia lokalizacji naszej fabryki magazynów energii w Polsce. Dzięki temu z początkiem roku będziemy mogli przystąpić do zakupu gruntów. Nasz singapurski partner technologiczny nabędzie od nas 50% udziałów w spółce celowej, będzie też oczywiście współfinansował tę inwestycję. Co ważne, rozpoczęliśmy już działania w sferze handlowej magazynów energii, korzystając z możliwości dostaw od naszego partnera z Azji. W przyszłym roku zakładamy rozpoczęcie realizowania przychodów z tej działalności – wskazał Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

Dewelopujemy też pierwszy projekt fotowoltaiczny w Ptaszkowicach, który etapowo może rozrosnąć się do 35 MW mocy. Budowę rozpoczniemy planowo w II kwartale, zatem również już 2022 roku powinniśmy rozpoznać pierwsze przychody z tego projektu – dodał Prezes Fojt.

O sektorze kolejowym mówił Wiceprezes Paweł Piotrowski, który opowiedział o rynku i jego specyfice oraz o silnej pozycji Pozbudu.

Podpisaliśmy umowy z PKP Intercity na pierwsze 14 wagonów i to już się dzieje. Umowy miały wartość ponad 70 mln zł. W listopadzie została odrzucona nasza oferta na 90 wagonów, złożyliśmy odwołanie. Nasza oferta na kolejne 26 wagonów została uznana za najlepszą, zostaliśmy również poproszeni o uzupełnienie dokumentacji dla kolejnych 14 wagonów, czekamy więc na formalne rozstrzygnięcie tego przetargu. Kolejne dziesiątki wagonów są w postępowaniach, gdzie złożyliśmy oferty i składamy na kolejne. To bardzo duży rynek – wskazał Wiceprezes Piotrowski.

Jednocześnie warto zauważyć, że w tym wspomnianym przetargu na 90 wagonów złożyliśmy ofertę poniżej budżetu Zamawiającego, w innych – powyżej. To postępowanie na 90 wagonów dodatkowo mocno rozciągnęło się w czasie, a ceny w gospodarce rosną. Dlatego złożyliśmy oczywiście odwołanie, bo nasza oferta była najlepsza, ale mamy co robić w zakresie przemysłu kolejowego, jest tu duży potencjał i dodatkowo inne możliwe kontrakty są po prostu dla nas atrakcyjniejsze biznesowo – dodał Prezes Fojt.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy Grupy Pozbud