Data: 25 kwietnia 2024 roku

Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Sanok Rubber po publikacji raportu rocznego i perspektyw na kolejne okresy

 

Sanok Rubber ma przestrzeń na inwestycje i akwizycje

 

Notowana na GPW grupa, specjalizująca się w wyrobach gumowych dla motoryzacji, przemysłu i rolnictwa oraz budownictwa, ma za sobą udany rok, w którym przekroczyła 150 mln zł wyniku EBITDA (+26% rdr) przy wzroście przychodów do ponad 1,4 mld zł. Jednocześnie na koniec grudnia wskaźnik długu netto do EBITDA zniżył się aż do poziomu 0,2, co oznacza dużą przestrzeń do finansowania inwestycji nie tylko ze środków własnych.

Po przejęciu wiosną zeszłego roku pakietu kontrolnego relatywnie niedużej firmy BSP, zwiększającej długoterminowo nasz potencjał w segmencie budownictwa, pod koniec roku zawarliśmy umowę zakupu 100% udziałów w fińskiej grupie Teknikum, uzupełniającej nasze kompetencje w sferze wyrobów gumowych, szczególnie z segmentu non-automotive. Mamy już zgodę fińskiego ministerstwa i finalizujemy właśnie to przejęcie o wartości około 200 mln zł – wskazał Piotr Szamburski, CEO Sanok Rubber Company S.A.

Mniej więcej w połowie transakcja będzie finansowana ze środków własnych, a w pozostałej części z kredytu inwestycyjnego, jaki spółka już zabezpieczyła na ten cel (20 mln euro). Sanocka firma przeprowadziła w styczniu br. skup akcji własnych (30 mln zł), a plany inwestycyjne na rok 2024 opiewają na 35-45 mln zł więcej niż CAPEX z roku 2023 (100-110 mln zł). W sferze zainteresowań pozostają także kolejne akwizycje.

To wszystko ma oczywiście wpływ na nasze analizy co do ewentualnej dywidendy i jej wielkości. Sanok jest co do zasady spółką dywidendową, choć oczywiście bierzemy też pod uwagę plany wydatków oraz bieżącą koniunkturę biznesową i jej perspektywy, musimy wyważyć różne kwestie. Decyzję zamierzamy podjąć tradycyjnie w maju – zapowiedział Prezes Szamburski.

Sanok Rubber modernizuje kotłownię węglową w swoim zakładzie w Sanoku, aby sprostać nowym normom emisyjnym, jakie wejdą w życie od 2025 roku. To wydatek rzędu 50 mln zł.

Potrzebujemy ciepła i pary technologicznej, natomiast przestajemy już dostarczać energię cieplną do odbiorców zewnętrznych, dzięki czemu mamy szansę wyjść spod systemu ETS, a dotychczas ponoszony koszt certyfikatów CO2 to kilkanaście milionów złotych rocznie. Jednocześnie warto zaznaczyć, że analizowaliśmy różne warianty modernizacji, z i bez kogeneracji, w oparciu o biomasę, gaz i węgiel. Analizy wskazały liczne przewagi pozostania przy najwyższej klasy węglu, a ciekawostką jest to, że ten węgiel w naszej kotłowni zapewni niższe emisje niż dałby gaz – wskazał Piotr Dołęga, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Sanok Rubber Company S.A.

Wśród inwestycji stricte rozwojowych, biznesowych, można wymienić dewulkanizację, pozwalającą na zawracanie odpadów do cyklu produkcyjnego – spółka jest w procesie pozyskiwania dofinansowania w tym zakresie.

Rok 2023 był udany finansowo dla Grupy Sanok Rubber dzięki rozpędzonemu budownictwu i lepszej od oczekiwanej sytuacji w sektorze motoryzacyjnym. W minionym roku na fali wzrostu cen surowców i energii kontynuowane były podwyżki cen, spółka otrzymywała również kompensaty.

Początek obecnego roku był całkiem stabilny, ale obserwujemy już tendencję zmniejszania wolumenów w automotive. Zrezygnowaliśmy również z dwóch kontraktów motoryzacyjnych, które nie rokowały na porozumienie, zapewniające nam oczekiwaną rentowność. To około 30 mln zł przychodów. Do tego dochodzą kwestie makro, kurs euro, perspektywy koniunkturalne. Dlatego też na powtarzalnym biznesie, bez liczenia akwizycji, raczej nie spodziewam się powtórzenia wyników sprzed roku – powiedział Prezes Szamburski.

Przejmowana właśnie fińska grupa Teknikum generuje roczne przychody rzędu 300 mln zł przy wyniku EBITDA na poziomie około 30 mln zł. Sanok Rubber analizuje również kolejne akwizycje.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. wyników rocznych 2023

Raport okresowy Grupy Sanok Rubber