Data: 25 sierpnia 2023 roku

Miejsce: Warszawa

Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Sanok Rubber po Q2 2023 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Sanok Rubber po bardzo udanym półroczu widzi rosnące wyzwania rynkowe

 

Giełdowy dostawca wyrobów gumowych dzięki podjętym w poprzednich okresach działaniom optymalizacyjnym ma za sobą kolejny kwartał solidnych wyników finansowych, które podtrzymują trend wzrostowy nawet pomimo wysokiej bazy porównawczej sprzed roku. W pierwszej połowie br. Grupa Sanok Rubber wygenerowała prawie 84 mln zł wyniku EBITDA i 46,5 mln zł zysku netto przy 759 mln zł przychodów. Prawie czterokrotnie wyższa rok do roku gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej przy restrykcyjnej polityce kosztowej zaowocowały wzrostem środków pieniężnych i lokat na koniec półrocza do ponad 120 mln zł [więcej tutaj].

Mamy za sobą udane pierwsze półrocze, z bardzo dobrym pierwszym kwartałem i nawet lepszym od oczekiwań drugim kwartałem. Jesteśmy już po dezinwestycji w chińską fabrykę oraz rozpoczęliśmy już konsolidację przejętej spółki BSP Bracket System Polska. W drugim półroczu spodziewamy się jednak pogorszenia sytuacji w otoczeniu rynkowym – wskazał podczas konferencji Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W budownictwie nie realizuje się co prawda negatywny scenariusz, ale o boomie też mówić nie można, motoryzacja wydaje się zwalniać, w rolnictwie ten rok jest ogólnie słaby. Będziemy starali się bronić wyniku, żeby dla całego roku powtórzyć rezultat EBITDA rok do roku. Chcemy zrealizować cel z programu motywacyjnego – 115 mln zł EBITDA – ale nie musi okazać się to łatwe – dodał Prezes Szamburski.

Do negatywnych czynników należy również aprecjacja złotego, która zmniejsza wpływy ze sprzedaży eksportowej, a jednocześnie sytuacja na rynku pracy wymusza podwyżki wynagrodzeń, zwiększając koszty stałe. Z kolei o ile tegoroczny CAPEX można szacować na około 50 mln zł, o tyle w przyszłym roku może być to ponad 100 mln zł – w fazę realizacji wejdzie modernizacja kotłowni węglowej za około 40 mln zł.

Grupa Sanok konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, w której oprócz rozwoju organicznego przewiduje również możliwość dalszych akwizycji w obszarach non-automotive. 

Rozmawiamy także z podmiotami z obszarów, w których dotychczas nie działamy. Patrzymy na ciekawe projekty w budownictwie czy w farmacji. Interesują nas podmioty zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W tym roku możemy nie zdążyć sfinalizować kolejnej akwizycji po BSP, ale widzę możliwość dokonania tego na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale, choć nie jest to na pewno deklaracja z naszej strony. Z finansowaniem potencjalnej transakcji nie powinniśmy mieć problemu – mamy dobre parametry finansowe i  niski dług – powiedział Prezes Piotr Szamburski.

Zapytany o skalę możliwej akwizycji stwierdził, że Grupa dotąd celowała w transakcje, które zamykały się kwotą do 50 mln euro i ten pułap powinien pozostać aktualny. W grę wchodzą jednocześnie wyłącznie pakiety większościowe zdrowych, rentownych firm.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy