Data: 9 maja 2023 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Mercator Medical po roku 2022

 

Mercator Medical płynie z globalnym nurtem branży, rok 2022 był rokiem dekoniunktury

 

Po skokowym wzroście popytu na rękawice medyczne w roku 2020 i drastycznym wzroście ich cen rynkowych, w kolejnych dwóch latach postępowało odreagowanie rynku. Do użytku zostało oddanych ponadprzeciętnie dużo mocy produkcyjnych, w łańcuchach dostaw pozostały wysokie stany magazynowe, a dotowanie przez chiński rząd lokalnych producentów rękawic (nawet więcej niż kilkanaście procent od obrotu) spowodowało dodatkowe wzmożenie presji cenowej. Dla Grupy Mercator Medical, która zajmuje się również dystrybucją rękawic, dodatkowo negatywne było skurczenie rynku ukraińskiego, presja inflacyjna, makroekonomiczne skutki wojny w Ukrainie i ogólna niepewność biznesowa w Europie. W rezultacie ceny rękawic wyrażone w dolarze spadły do poziomu ostatnio notowanego 30 lat temu, a przecież w tym czasie realna wartość tej waluty zmniejszyła się o kilkadziesiąt procent.

– Nie dziwi więc, że nawet najlepsi producenci odnotowują straty. Podjęliśmy szereg inicjatyw zwiększających efektywność operacyjną, dopasowaliśmy operacje oraz strukturę kosztową do sytuacji rynkowej, czego efektem jest np. spadek zatrudnienia o ponad 25% z 1,5 tys. osób na koniec 2021 roku, przez 1,3 tys. na koniec roku 2022 do 1,1 tys. pracowników obecnie. Zawiesiliśmy z końcem minionego kwartału produkcję w najstarszej, blisko 20-letniej i najmniej efektywnej fabryce nr 1 – wskazał Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Dodał jednocześnie, że działająca już nowa fabryka nr 3 jest jedną z najnowocześniejszych na świecie, co zapewnia maksymalną efektywność produkcji, jej automatyzację, a w postrzeganiu marki na pewno pomaga dbanie o ESG, w tym dążenie do zeroemisyjności.

– Ostrożnie wydajemy pieniądze, a stabilność zapewnia nam zgromadzona poduszka finansowa. Jednocześnie cały czas analizujemy możliwości akwizycji podmiotów z branży oraz spoza niej, szukamy możliwości zyskownej dywersyfikacji biznesowej – powiedział Prezes Żyznowski.

Podkreślił także, że rynek USA jest strategicznie kluczowym rynkiem dla segmentu produkcyjnego Grupy, który jest sfokusowany na rękawicach industrialnych i premium. Docelowo nawet 80% wyrobów Mercatora może trafiać na tamtejszy rynek. W dystrybucji firma zamierza kontynuować budowę pozycji w Europie.

Analizując wyniki finansowe Grupy Mercator Medical za rok 2022 należy wziąć pod uwagę dokonany odpis wartości aktywów produkcyjnych na kwotę 127,5 mln zł.

Zgodnie z wymogami standardów rachunkowości wykonaliśmy testy na utratę wartości. Segment dystrybucyjny wybronił się, natomiast w segmencie produkcyjnym byliśmy zmuszeni do dokonania takich odpisów, na jakie wskazuje metodologia tego typu operacji. Patrząc na inne spółki z branży, jesteśmy w światowym trendzie dynamiki wyników, pozytywnie wyróżniamy się ochroną przychodów. Dokonaliśmy odpisu, a za nami są już kolejne firmy – właśnie Hartalega poinformowała o odpisach na ponad 400 mln zł – powiedział Bartłomiej Majka, CFO Grupy Mercator Medical.

Prezes Żyznowski odpowiadał na liczne pytania dotyczące sytuacji rynkowej oraz wskazał na firmy badawcze, które prognozują istotne wzrosty rynku rękawic jednorazowych w kolejnych latach.

Nie chciałbym potwierdzić jednoznacznie, że w segmencie dystrybucyjnym marże odbudowały się całkowicie, ale mogę delikatnie potwierdzić, że są bliskie odbudowania.  Myślę, że o złych trendach w dystrybucji będziemy mogli za rok zapomnieć, taką mam nadzieję. Jeśli chodzi o produkcję, to marże jeszcze się nie odbudowały i zdecydowanie nie możemy powiedzieć, że nastąpiło odbicie od dna. Długoterminowo branża jest jednak wzrostowa – powiedział CEO Grupy Mercator Medical.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Informacja prasowa nt. wyników roku 2022

Prezentacja z konferencji

Raport okresowy Grupy Mercator Medical