Data: 22 kwietnia 2022 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Mercator Medical po publikacji raportu rocznego 2021 i szacunków Q1 2022

 

Lepsze wyniki kwartał do kwartału, nieustanny rozwój i inwestycje chroniące kapitał – Grupa Mercator Medical po Q1 2022

 

Grupa Mercator Medical, bazując na wstępnych, szacunkowych rezultatach finansowych, zanotowała w I kw. 2022 r. wyraźnie lepsze wyniki i marże niż w ostatnim kwartale minionego roku [więcej tutaj]. Jednocześnie cały 2021 rok można zaliczyć do bardzo udanych – przy przychodach przekraczających 1,7 mld zł firma zarobiła na czysto 445 mln zł [więcej tutaj].

Nasze wyniki EBITDA czy netto są pochodną marży brutto na sprzedaży. Kosztowo jesteśmy zoptymalizowani, trzymaliśmy koszty w ryzach nawet w okresie rekordowych wyników. W roku 2021 motorem napędowym naszych wyników była fabryka, a dystrybucja znalazła się pod dużą presją. Z kolei obecnie sytuacja w dystrybucji już się ustabilizowała, mając na względzie stabilizację cen i przesunięcie czasowe między zakupem towaru dla dystrybucji a sprzedażą do klientów. Natomiast widzimy spadek marż produkcji po wygaśnięciu pandemicznych kontraktów długoterminowych -skomentował Michał Romański, CFO Grupy Mercator Medical, który do firmy dołączył w II połowie zeszłego roku.

Te czynniki po zsumowaniu dały w I kw. znacznie lepsze wyniki w porównaniu do IV kw. zeszłego roku. Jeśli chodzi o samą wartość przychodów skonsolidowanych, to są one efektem zadziałania – mówiąc obrazowo – zaworu bezpieczeństwa i skierowania większości naszej produkcji do naszej własnej dystrybucji. Wcześniej był to marginalny stopień – dodał CFO Grupy Mercator Medical.

Wskazał również na bardzo korzystną dywersyfikację geograficzną sprzedaży, gdzie dzięki pandemii ułatwione zostało mocniejsze wejście na takie rynki jak Wlk. Brytania czy USA.

– Jesteśmy silnym graczem w Polsce i na rynkach ościennych, coraz śmielej działamy w Niemczech, coraz śmielsze aspiracje mamy na rynku francuskim, hiszpańskim czy włoskim. W naszych planach te rynki mają odgrywać dużą rolę – wskazał CFO Michał Romański.

Omawiając kwestie bilansowe, nie sposób było nie zauważyć wzrostu wartości aktywów trwałych.

– To w głównej mierze odzwierciedlenie inwestycji w zakład produkcyjny nr 3, w bardzo nowoczesną fabrykę, w której będą docelowo 4 linie pojedyncze i dwie podwójne. Pierwsza linia już działa, a druga jest na etapie rozruchu technologicznego i w ciągu tygodnia, dwóch tygodni powinna być już włączona do produkcji – powiedział Michał Romański.

Spółka uwolniła w 2021 roku 120 mln zł z kapitału pracującego, a na koniec marca dysponowała ponad pół miliardem gotówki netto.

– Jedno z głównych wyzwań lat 2022-2023 to dobre zagospodarowanie tego kapitału. Priorytetem jest dla nas ochrona realnej wartości, mając na względzie brak perspektyw szybkiego dopięcia potencjalnych przejęć, a z drugiej strony – silne mechanizmy inflacyjne. Mamy na stole różne możliwości, na pewno będziemy dla części portfela skłonni do nieco bardziej agresywnych inwestycji – wskazał CFO Grupy Mercator Medical.

– Mamy gotówkę i chcemy ją chronić przed inflacją oraz dalej rozglądać się za możliwościami inwestycyjnymi w branży i też poza nią. Nie chcemy pozbywać się gotówki, ale też nie chcemy przepłacać za firmy wystawione obecnie na sprzedaż. Napracowaliśmy się mocno, ale nie dokonaliśmy jeszcze transakcji M&A, gdyż w naszej ocenie fundusze typu private equity bardzo podkręcają wyceny, jest masa pieniędzy na rynku. Ale nie tracę nadziei, prowadzimy poważne  rozmowy, mamy cierpliwość – podkreślił dr Wiesław Żyznowski, CEO Grupy Mercator Medical i jej wiodący akcjonariusz.

– Dla mnie to biznes właścicielski, stąd wynika wielka cierpliwość. Patrząc na inne inwestycje, to jesteśmy przygotowani przykładowo do budowy kolejnych fabryk, ale wstrzymaliśmy się. Przejrzeliśmy wiele nowych biznesów, ale były za drogie dla nas. Kurz po COVID-19 jeszcze nie opadł, nie wiemy jako branża, co będzie się dziać. Pewne jest natomiast to, jak bardzo na plus zmienił się przez dwa lata Mercator. Abstrahując od gotówki, jaką mamy, to jesteśmy zupełnie inną organizacją pod wieloma względami. Dystrybucja bardzo się wzmocniła, pozyskaliśmy tysiące nowych klientów instytucjonalnych, umacniamy się w Niemczech i Francji, jesteśmy przygotowani do e-commerce’u, mamy certyfikaty, zatrudniamy więcej ludzi, zreformowaliśmy się dzięki covidowi, lepiej zarządzamy zakupami i sprzedażą, zbudowaliśmy większe zespoły. To nie jest ten sam Mercator, który był w roku 2019 – dodał Prezes Żyznowski.

Wskazał również, że zakład produkcyjny nr 3 to „perła w koronie”, bardzo specjalistyczna fabryka, która już teraz pozyskała pierwsze zamówienia od renomowanego klienta.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej, w tym w nagraniu otwartego spotkania Zarządu Grupy Mercator Medical.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. wyników 2021

Informacja prasowa nt. szacunków Q1 2022

Raport okresowy 2021