Zawarcie umów o udział w Programie Motywacyjnym.

Raport bieżący 10/2021 Zarząd “K2 Holding” S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. zostały zawarte pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a Emitentem umowy o udział w Programie Motywacyjnym K2 Holding S.A.   Program...

Zmiany w strukturze grupy kapitałowe K2 Holding, w tym sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy Spółkami z Grupy – zbycie udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki K2.BOTS.AI Sp. z o.o.

Raport bieżący 9/2021 Zarząd K2 Holding S.A. (“Emitent”, “K2”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. została zawarta pomiędzy spółką zależną pod firmą Agencja K2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej “Agencja K2” jako...

Nabycie akcji TIM S.A. przez osobę zarządzającą.

Raport bieżący z plikiem 6/2021 Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu...

Grupa Alumetal szacuje rekordowe wyniki Q1 2021

Grupa Alumetal szacuje rekordowe wyniki Q1 2021 Grupa Alumetal, jeden z największych europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, przewiduje rekordowe wyniki finansowe w bieżącym kwartale. Wewnętrzne analizy...