Wstępne działania przygotowawcze do IPO 3LP S.A.

Wstępne działania przygotowawcze do IPO 3LP S.A.

Raport bieżący 22/2021 TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta — 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach — rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia...
Dywidenda za 2020 rok.

Dywidenda za 2020 rok.

Raport bieżący 21/2021 TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...
Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.

Raport bieżący z plikiem 19/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie...