Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący z plikiem 10/2018 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne...
Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący 9/2018 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Karola Szymańskiego („Powód”), pozwu z dnia...
Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący 8/2018 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 36/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 21 lutego...
Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący 7/2018 Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 informuje, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...
Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący 5/2018 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2017, 56/2017, 57/2017 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 33/18 Zarządu BondSpot S.A. z...
Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Raport bieżący 6/2018 Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...