Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Raport Bieżący nr 1/2024 Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.       Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:...
Zawarcie przez Emitenta umowy

Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 22/2023 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2023 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa pożyczki (Umowa) zawarta z podmiotem...
Zawarcie przez Emitenta umowy

Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 19/2023 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 roku wpłynęła do Spółki podpisana z osobą powiązaną ze Spółką Umowa pożyczki...