Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 17/2023 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2023 roku podpisał z osobą powiązaną ze Spółką Umowę pożyczki (Umowa) do łącznej kwoty...

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 13/2023   Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 roku Spółka odebrała oświadczenie Pana Łukasza Górskiego o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem złożenia...

Raport okresowy za II kwartał roku 2023

Raport Kwartalny nr 12/2023   Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za II. kwartał 2023 roku.       Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...