Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 25/2022   Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 02.12.2022 roku został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu...