Apator

Apator

„Podczas środowej sesji mocno zyskiwał także Apator. Akcje spółki drożały o 3,6% co wystarczyło do odrobienia strat z początku miesiąca. W dołku, który ukształtował się na początku miesiąca pojawiły się sporo wyższe obroty. Możliwe zatem, że odbicie w górę okaże...
Apator

Apator

Raport bieżący z plikiem 33/2017 Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 26 września 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Janusza Marzyglińskiego – Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. o zbyciu 6.529 akcji na okaziciela Apator S.A. w dniu 25 września 2017 r....
Apator

Apator

Data: 7 września 2017 r. Miejsce: Warszawa Temat: Omówienie sytuacji finansowej i biznesowej grupy Apator po pierwszej połowie 2017 roku oraz perspektyw na kolejne okresy Segment pomiarowy motorem wzrostu wyników grupy Apator w I półroczu 2017 Grupa Apator...
Apator

Apator

Raport bieżący 32/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Energa Operator S.A. („Zamawiający”), Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zawarł...
Apator

Apator

Raport okresowy półroczny za 2017 P WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana) 124 497 127 439 29 311 29 092...
Apator

Apator

Raport okresowy półroczny za 2017 PS WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana) 460 663 420 321 108 458 95...