Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący z plikiem 14/2018 Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Spółka”) informuje, że zwołane na dzień 21 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki, nie odbyło się z przyczyn formalno – prawnych....
Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący 15/2018 Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Spółka”) informuje, że zwołane na dzień 21 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki, nie odbyło się z powodów formalno – prawnych, zatem sporządzenie wykazu...
Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący z plikiem 13/2018 Zarząd Gekoplast S. A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Emitent”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 kwietnia 2018 r. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Kancelarii Domański...
Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący z plikiem 12/2018 Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Sacellum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące 100 %...
Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący z plikiem 10/2018 Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Kupskim...
Gekoplast

Gekoplast

Raport bieżący z plikiem 11/2018 Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Kupskim...