Hygienika

Hygienika

Hygienika zmieniła się w Kerdos Group Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowej firmy i siedziby Hygienika SA – na podstawie odpowiednich uchwał, podjętych przez akcjonariuszy podczas WZ. Obecnie spółka działa już pod firmą Kerdos Group SA (kerdos po grecku oznacza...
Hygienika

Hygienika

Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna (dawniej Hygienika Spółka Akcyjna ) z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że wobec rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.11.2014 r....
Hygienika

Hygienika

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 85/2014 z dnia 4 września 2014 roku oraz raportu bieżącego 103/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku Zarząd Hygienika S.A. na zasadzie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie...
Hygienika

Hygienika

Miejsce: Warszawa Czas: 13.11.2014 Temat: Omówienie wyników finansowych 3Q2014 Grupy Hygienika oraz koncepcji drogerii Dayli i perspektyw rozwoju tej sieci Dayli startuje z franczyzą i otworzy 50 własnych drogerii Grupa Hygienika zanotowała w III kwartale 2014 roku...
Hygienika

Hygienika

Zarząd Hygienika S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1277/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela Spółki, o...
Hygienika

Hygienika

Hygienika zarobiła w III kw. 2014 r. trzy razy więcej i dzięki obligacjom zdynamizuje rozwój drogerii Dayli W 3Q2014 skonsolidowane przychody +20% rdr, EBITDA +104% rdr, zysk netto +219% rdr; Rozpoczęcie road-show przed emisją obligacji, wspierających rozwój sieci...