MedApp z wysokimi dynamikami wzrostu w I kw. 2022 roku

MedApp z wysokimi dynamikami wzrostu w I kw. 2022 roku MedApp, spółka z branży innowacyjnych technologii dla medycyny, kontynuuje trendy dynamicznego wzrostu wyników i skali biznesu. Przyspiesza jednocześnie ekspansję międzynarodową oraz inwestuje w nowe produkty,...

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 8/2022   Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku.       Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...