Cormay

Cormay

Zarząd spółki PZ Cormay S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2014 r., Emitent otrzymał od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami...
Cormay

Cormay

Skonsolidowany raport półroczny WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 53389 50207 12777...
Cormay

Cormay

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2014r.Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym...
Cormay

Cormay

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że koryguje treść raportu bieżącego nr 67/2014 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 roku w następującym zakresie: Było:Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się...
Cormay

Cormay

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że koryguje treść raportu bieżącego nr 67/2014 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 roku, z powodu omyłki pisarskiej w nazwie Spółki Famur S.A. w następującym zakresie: Było:Pan Wojciech Wrona w latach 2013-2014 pełnił funkcję...
Cormay

Cormay

W uzupełnieniu i nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 r., Zarząd PZ Cormay S.A. przekazuje informacje dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Wiceprezesa Zarządu . Pan Wojciech Suchowski posiada wykształcenie...