Cambridge Chocolate Technologies

Cambridge Chocolate Technologies

Raport Bieżący nr 23/2019 Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana Pawła Naumana na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w § 12 ust. 2...
Cambridge Chocolate Technologies

Cambridge Chocolate Technologies

Raport Bieżący nr 22/2019 Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o rezygnacji Pana Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2019 r....
Cambridge Chocolate Technologies

Cambridge Chocolate Technologies

Raport Bieżący nr 20/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2019 z 24 lipca 2019 roku dotyczącego uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Cambridge Chocolate Technologies S.A. („Spółka”, „Emitent”) obradujące po wznowieniu...
Cambridge Chocolate Technologies

Cambridge Chocolate Technologies

Raport Bieżący nr 19/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2019 z 24 lipca 2019 roku dotyczącego uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Cambridge Chocolate Technologies S.A. („Spółka”, „Emitent”) obradujące po wznowieniu...