Grupa AB zwiększyła sprzedaż o miliard złotych

Grupa AB zwiększyła sprzedaż o miliard złotych Rekordowe ponad 151 mln zł zysku netto i 231 mln zł wyniku EBITDA przy 14 mld zł sprzedaży wypracowała w roku finansowym 2021/2022 Grupa AB, największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE....

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 14 030 825,00 13 074 310,00 3 033 495,00 2 888 010,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212...

AB SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 480 024,00 7 880 912,00 1 833 400,00 1 740 830,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 151,00 70 761,00 21...

Zmiana terminu przekazania rocznego raportu okresowego

Raport bieżący 31/2022   Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania...