Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 101 978 8 337 266 1...