Grupa AB wypłaci dywidendę i może skupić akcje własne

Grupa AB wypłaci dywidendę i może skupić akcje własne Jeszcze w grudniu akcjonariusze największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE otrzymają 1 zł dywidendy na akcję. Walne Zgromadzenie również jednogłośnie zatwierdziło skup akcji...

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

Raport bieżący z plikiem 8/2021   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym...

Rekordowy trzeci kwartał 2021 roku Grupy AB

Rekordowy trzeci kwartał 2021 roku Grupy AB Pierwszy raz przychody największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE w okresie lipiec-wrzesień przekroczyły 3 mld zł, zysk brutto na sprzedaży osiągnął ponad 100 mln zł, a wynik EBITDA przebił...