Informacja otrzymana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący z plikiem 2/2023   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie od...