Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący 12/2024 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 27 maja 2024 roku oświadczenie pana Andrzeja Sołdka o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki – z chwilą rozpoczęcia obrad...
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023...
Podjęcie przez strony mediacji.

Podjęcie przez strony mediacji.

Raport bieżący 9/2024 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako COMPREMUM) informuje, że w dniu 9 maja 2024 roku doszło do podjęcia przez PKP Intercity S.A. oraz działającymi wspólnie jako Konsorcjum COMPREMUM i Transtrain Sp. z o.o., mediacji...