Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023...

Przedterminowy wykup Obligacji serii B- aktualizacja.

Raport bieżący 10/2023   Zarząd Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. została zakończona, wszczęta na żądanie Emitenta, procedura przedterminowego, całkowitego wykupu 18.000 obligacji serii B (kod ISIN:...

Grupa Compremum podsumowuje rok 2022

Grupa Compremum podsumowuje rok 2022 Wzrostem przychodów do 217,5 mln zł (+7,4% rdr), zwiększeniem zysku brutto na sprzedaży do 169,2 mln zł (+8,8% rdr) i wygenerowaniem dodatnich przepływów z działalności operacyjnej zakończyła rok 2022 Grupa Compremum. Kolejny rok...