Grupa Compremum podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Grupa Compremum podsumowuje trzy kwartały 2023 roku Wzrost przychodów do 244,5 mln zł, zwiększenie zysku operacyjnego do 50,1 mln zł i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 34,9 mln zł to  wynik działalności giełdowej Grupy...

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023...

Grupa Compremum podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Compremum podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku Wzrost przychodów do 146,1 mln zł (+37% rdr), zwiększenie zysku operacyjnego do 39,2 mln zł (+87% rdr) i podwojenie zysku netto (27,5 mln zł, +98% rdr) to najistotniejsze osiągniecia finansowe giełdowej Grupy...

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 SKONSOLIDOWANE Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.06.2023 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2023...

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

Raport bieżący 27/2023   W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021, 33/2022 oraz 23/2023 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 29 września br. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie: 1) aneks do...