Excellence

Excellence

Raport Bieżący nr 8/2018 Zarząd Spółki Excellence S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r....
Excellence

Excellence

Raport bieżący 4/2018 Zarząd Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.: 1. Marcin Ciecierski...
Excellence

Excellence

Data: 27 czerwca 2018 r. Miejsce: Lipa k/Strykowa Temat: Prezentacja zakładu produkcyjnego i laboratoriów Excellence SA oraz planów rozwojowych spółki Excellence inwestuje w moce produkcyjne i zmierza na GPW w 2019 roku Lider rynku syropów owocowych w handlu...
Excellence

Excellence

Raport Bieżący nr 7/2018 Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 4021§1, Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 29 czerwca...
Excellence

Excellence

Raport bieżący z plikiem 2/2018 Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402ą§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 29...
Excellence

Excellence

Raport Bieżący nr 6/2018 Zarząd Excellence S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 roku powziął informację o podjęciu uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o dokonaniu podziału akcji Spółki, który nastąpi w dniu 25.05.2018 roku....