Capital Partners

Capital Partners

Raport bieżący z plikiem 3/2019 Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 04 stycznia 2019 r. została powiadomiona o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem...
Capital Partners

Capital Partners

Raport bieżący z plikiem 2/2019 Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2019 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2018 r. wartość jednego certyfikatu...
Capital Partners

Capital Partners

Raport bieżący 1/2019 Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…),...
Capital Partners

Capital Partners

Producent gry Total Tank Simulator blisko debiutu giełdowego Noobz from Poland S.A. (NfP) podpisała umowę z autoryzowanym doradcą i w I kw. 2019 r. planuje złożyć wniosek o dopuszczenie akcji do notowań na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy. Po pozyskaniu 1,65 mln...
Capital Partners

Capital Partners

Raport bieżący 37/2018 Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. Pan Mirosław Kuś przekazał zawiadomienie o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach...
Capital Partners

Capital Partners

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od...