Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki

Data: 1 grudnia 2021 roku Temat: Omówienie sytuacji Grupy Pozbud po Q3 2021 oraz perspektyw kolejnych okresów   Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki   Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 141 mln zł przychodów (+8% rdr), co pozwoliło na...