Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki

Data: 1 grudnia 2021 roku Temat: Omówienie sytuacji Grupy Pozbud po Q3 2021 oraz perspektyw kolejnych okresów   Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki   Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 141 mln zł przychodów (+8% rdr), co pozwoliło na...

Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa notowanej na GPW spółki Pozbud, obecna m.in. w branży  specjalistycznych prac budowlanych i stolarki otworowej, stawia na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych...

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021...

Informacja dotycząca postępowania przetargowego

Raport bieżący 38/2021   W nawiązaniu do raportu 3/2021 z dnia 9 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku “PKP Intercity” S.A. (dalej...