Compremum w grze o miliardowe rynki

Data: 11 maja 2022 roku Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Compremum w pierwszych miesiącach 2022 roku oraz perspektyw na przyszłość   Compremum w grze o miliardowe rynki   Grupa Compremum zanotowała w roku 2021 rekordowe przychody, które pierwszy raz w...

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze...

Raport okresowy roczny za 2021 R

Raport okresowy roczny za 2021 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i...

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Raport bieżący 16/2022   W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz 10/2022 z dnia 8 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku, została zawarta umowa z...