Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022...

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2022 roku

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2022 roku Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym ma za sobą dobre dziewięć miesięcy br. z historycznym przekroczeniem 1 mld zł przychodów już po...

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

Raport bieżący 19/2022   Zarząd Sanok Rubber Company S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z 27 stycznia 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku, który ustala się na dzień 15 listopada 2022...

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.

Raport bieżący 17/2022   Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 13 października 2022 roku Spółka podpisała z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks do zawartej w dniu 1 lutego 2012 roku Umowy o linię wieloproduktową (raport bieżący nr 4/2012) z...