Grupa Sanok Rubber podsumowuje rok 2021

Grupa Sanok Rubber podsumowuje rok 2021 Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych odczuwał od drugiego kwartału zeszłego roku narastającą presję kosztową i brak stabilności w branży motoryzacyjnej, jednym z istotnych segmentów sprzedaży....

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody ze sprzedaży 1 171 680,00 976 070,00 255 965,00 218 157,00 Zysk operacyjny 39 850,00 44 079,00 8 706,00 9 852,00 Zysk przed opodatkowaniem 37...

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 Przychody ze sprzedaży 808 423,00 678 718,00 176 608,00 151 697,00 Zysk operacyjny 57 296,00 55 344,00 12 517,00 12 370,00 Zysk przed opodatkowaniem 49 926,00 42 953,00...

Wyniki testów na utratę wartości aktywów.

Raport bieżący 2/2022   Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2022 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. na...