Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych ma za sobą udane trzy kwartały 2021 roku. Sam trzeci kwartał można uznać za bardzo dobry, szczególnie na tle narastającej od drugiego...

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021...

DM BOŚ utrzymuje rekomendację “kupuj”

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 8 listopada, obniżyli cenę docelową dla akcji Sanok Rubber Company do 21,1 zł z 25,6 zł wcześniej, pozostawiając rekomendację na poziomie “kupuj”.   Raport został przygotowany przy kursie 18 zł.   Z powodu niedoboru...

Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 23/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 12.11.2021 r. z mBank SA 23 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na lata 2022-2023, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich...

Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 22/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 10.11.2021 r. z Santander Bank Polska SA 12 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2022 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla...