Uchwały NWZA z dn. 28 września 2023 roku

Raport bieżący z plikiem 19/2023   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY Przychody ze sprzedaży 759 211 691 183 164 580 148 876...