Grupa Alumetal kontynuuje zdobywanie rynku

Data: 12 maja 2022 roku Temat: Omówienie sytuacji Grupy Alumetal po Q1 2022 i perspektyw na kolejne okresy   Grupa Alumetal kontynuuje zdobywanie rynku   Drugi pod względem wielkości producent aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych w Europie ma za sobą...

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022...

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej (i) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza Spółki o przystąpieniu do rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem akcji Spółki oraz propozycji podpisania

Raport bieżący 14/2022   Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (“MAR”) przekazuje poniższe...