Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ...