Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ...