Armatura Kraków

Armatura Kraków

Skonsolidowany raport za 3 kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do...
Armatura Kraków

Armatura Kraków

Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że w dniu 21 września 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z...
Armatura Kraków

Armatura Kraków

ARMATURA KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr Raport okresowy półroczny za 2012 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody netto ze...
Armatura Kraków

Armatura Kraków

ARMATURA KRAKÓW SA – zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Raport bieżący 27/2012 Zarząd Armatura Kraków S.A. informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe...
Armatura Kraków

Armatura Kraków

Raport bieżący 26/2012 Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu dzisiejszym Armatura Kraków SA oraz nowo utworzona spółka, w 100% zależna od Armatura Kraków SA – Armadimp SA, zawarły z „Elbar – Katowice” Sp. z o.o. z siedzibą w...
Armatura Kraków

Armatura Kraków

Zmiana statutu – aktualizacja informacji Raport bieżący 25/2012 Zarząd Armatury Kraków S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla...