Unima 2000

Unima 2000

Raport bieżący z plikiem 25/2020 Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., (Spółka) działając na podstawie § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...
Unima 2000

Unima 2000

Raport bieżący 26/2020 Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący łącznie 1 198 375 głosów...
Unima 2000

Unima 2000

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od...
Unima 2000

Unima 2000

Raport bieżący 24/2020 Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku – na dzień 26 listopada 2020. Pierwotna data...
Unima 2000

Unima 2000

Raport bieżący 23/2020 Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej: Spółka_ działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa...
Unima 2000

Unima 2000

Raport bieżący z plikiem 22/2020 Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...