Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 354 844,00 328 922,00 78 360,00 70 158,00 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 43...
Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2 022 2023 2 022 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 302 826,00 234 409,00 66 873,00 49 999,00 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 32 703,00 14...