Voxel

Voxel

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...
Voxel

Voxel

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa...
Voxel

Voxel

Działając na podstawie § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa...
Voxel

Voxel

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...
Voxel

Voxel

Ruszyły badania PET-TK na Podkarpaciu Na mocy kontraktu podpisanego z NFZ od 1 stycznia br. w zakładzie medycyny nuklearnej, zorganizowanym przez Voxel na terenie szpitala w Brzozowie, ruszyły badania PET-CT. Ich wykonanie umożliwia jedyny w województwie skaner do...
Voxel

Voxel

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...