AC Autogaz

AC Autogaz

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.07.2015 r. zawarła na podstawie ramowej Umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 02.01.2013 r. z Auto Gas Global Trading Ltd. (dalej jako „Kontrahent”) z siedzibą w...
AC Autogaz

AC Autogaz

Instalacje gazowe w silnikach wysokoprężnych szansą na wzrost zysków i notowań Białostocka spółka AC Autogaz pod marką STAG rozpoczyna na szeroką skalę sprzedaż instalacji LPG do silników diesla. W zakończonych niedawno testach wzięła udział ponad setka pojazdów. Były...
AC Autogaz

AC Autogaz

W nawiązaniu do raportów bieżących Nr 23/2015 z dnia 14.07.2015 r. oraz Nr 24/2015 z dnia 20.07.2015 r., AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym Komunikatem Krajowego Depozytu...
AC Autogaz

AC Autogaz

AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 20.07.2015 r., uchwale Nr 697/2015, stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku...
AC Autogaz

AC Autogaz

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 448/15 z dnia 13.07.2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”) postanowił...
AC Autogaz

AC Autogaz

AC otwiera rynek gazu dla silników diesla Od 2010 roku w Białymstoku trwały prace nad przystosowaniem silników wysokoprężnych do zasilania mieszanką oleju napędowego i gazu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu załogi AC, spółka dysponuje już gotową i...