Raport bieżący 6/2024 Zarząd Spółki ATM Grupa S.A., informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie...