Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 5/2023   Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu /Emitent, Spółka/ informuje, iż w dniu 01 czerwca 2023 roku podpisał z osobą powiązaną ze Spółką Umowę pożyczki (Umowa) do łącznej...