Raport okresowy za I kwartał roku 2022

Raport Kwartalny nr 9/2022   Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.   Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 14/2022   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą i art....

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 8/2022   Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku.       Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...