Adiuvo Investments

Raport bieżący 40/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 dotyczącego warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent zawarł z jedynym...

Adiuvo Investments

Raport bieżący 39/2019 Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji związanych z aktywami spółki zależnej Airway Medix S.A. wchodzącej w skład Grupy...

Adiuvo Investments

Raport bieżący 38/2019 Zarząd ADIUVO INVESTMENTS S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana Wojciecha Babloka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w § 12 ust. 2 Statutu Spółki....

Adiuvo Investments

Raport bieżący 37/2019 Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o rezygnacji Pana Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta ze...

Adiuvo Investments

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od...

Adiuvo Investments

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do...