Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Raport bieżący 11/2024 Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2024 roku Grupa...