Mercator Medical z nowym dyrektorem finansowym

Mercator Medical z nowym dyrektorem finansowym Dotychczasowy członek Zarządu i dyrektor finansowy – Pan Michał Romański – złożył rezygnację z przyczyn osobistych, ale pozostaje w Spółce na czas wdrożenia w obowiązki nowego dyrektora finansowego, który już został...

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący 33/2022   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Pan Michał Romański, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na...

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 31/2022   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 lipca 2022 r. („Postanowienie”) o...