Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu

Raport bieżący 22/2022   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. jednostka zależna od Emitenta – Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (“Pożyczkodawca”) – udzieliła spółce...

Powołanie osób zarządzających

Raport bieżący z plikiem 21/2022   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 czerwca 2022 r. powołała na...

Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący z plikiem 20/2022   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2022 r....

Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej

Raport bieżący z plikiem 17/2022   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 15/2022 z 6 czerwca 2022 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A....