Amica o mocnym popycie na AGD w I kwartale

Amica o mocnym popycie na AGD w I kwartale Pierwszy kwartał bieżącego roku w sektorze AGD zapisał się rekordowymi wzrostami produkcji. Tylko w marcu produkcja wzrosła aż o 50 proc. i nie jest to efekt niskiej bazy związany z pandemią – ograniczenia w pracy fabryk w...

Raport okresowy roczny za 2020 R

Raport okresowy roczny za 2020 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 726,1 1 609,7 388,3 374,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98,7 100,3 22,2 23,3 Zysk (strata)...

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 068,7 2 943,2 690,4 684,7 Zysk z działalności operacyjnej 200,5 166,0 45,1 38,6 Zysk...