Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku Największy polski producent AGD, tak jak cała branża, mierzy się z osłabieniem koniunktury rynkowej w Europie, ale dzięki działaniom dostosowawczym i efektywnej organizacji prezentuje istotnie lepsze wyniki finansowe niż...

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023...

Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2023 roku

Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2023 roku Największy polski producent AGD w naturalny sposób odczuwa osłabienie koniunktury rynkowej w Europie i negatywne uwarunkowaniami makroekonomiczne, ale dzięki elastyczności i inicjatywom dostosowawczym, podejmowanym...

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 Przychody z umów z klientami 1 432,3 1 639,1 309,5 353,5 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 37,5 (9,6) 8,1...