Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (fundusz

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (fundusz

Raport bieżący z plikiem 3/2024 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Raport bieżący 3/2024   Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl  ...
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Raport bieżący z plikiem 2/2024 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opnieniu ujawnienia informacji poufnej. Raport bieżący 2/2024   Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji...
Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 Przychody z umów z klientami 2 837,90 3 414,90 624,70 728,50 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 83,30 17,20 18,30 3,70 Zysk przed opodatkowaniem 23,80 3,80...