Budopol

Budopol

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco /...
Budopol

Budopol

Odwołanie Pana Lecha Pińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu i powołanie Pana Karola Antkowiaka na Prezesa Zarządu Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych...
Budopol

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr Raport okresowy półroczny za 2012 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIŁÓW 63963...
Budopol

Budopol

Raport bieżący 20/2012 Zarząd „Budopol – Wrocław” S.A. [Emitent], na podstawie § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych...
Budopol

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 r. Raport bieżący 19/2012 Zarząd Budopol – Wrocław S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012...
Budopol

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu Raport bieżący 18/2012 Zarząd Budopol – Wrocław S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w...