Elektrotim

Elektrotim

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2012 2013 2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 387 130 335 33 101 31 228 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 220 3 382 2 190 810 III. Zysk (strata) brutto 11 277 6 540 2...
Elektrotim

Elektrotim

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2012 2013 2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 221 612 211 379 52 627 50 647 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 700 9 350 2 303 2 240 III. Zysk (strata) brutto 8 067 9 610 1...
Elektrotim

Elektrotim

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26...
Elektrotim

Elektrotim

Zarząd ELEKTROTIM S.A. przekazuje ponownie skorygowany raport bieżący nr 12/2014 z dnia 24.04.2014r. (treść i załączniki poniżej). W stosunku do poprzedniej treści raportu wymianie ulega załącznik pt. „Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień...
Elektrotim

Elektrotim

DM PKO BP: Elektrotim wygenerował sygnał kupna W dzisiejszym „Barometrze Technicznym” publikowanym przez DM PKO BP analitycy przyjrzeli się wykresowi Elektrotimu. Spółka jest w trendzie wzrostowym, co potwierdza fakt zwyżkujących maksimów i minimów....
Elektrotim

Elektrotim

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 11.04.2014r. powziął od Zarządu MAWILUX S.A. (spółki zależnej od ELEKTROTIM S.A.) wiadomość o...